2015. Február 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
3. - A háziorvosokkal kötött megállapodások módosítása, az új egészségház épületrészeire vonatkozó használati szerződések jóváhagyása.
4. - Az Írottkő Program fejlesztési stratégia előzetes véleményezése.
5. - Rekreációs célú földszerzésekre kijelölt területek kijelölése.
6. - Tájékoztató az egyéb városüzemeltetési feladatok 2015. évi költségeinek részletezéséről.
7. - A 2015. évi városbejárási terv jóváhagyása.
8.a - A KSE támogatási elszámolására vonatkozó kérelem elbírálása.
8.b - A KSE részére 2015. évben biztosított támogatás szakosztályonkénti felosztása.
9. - A polgármester 2015. évi szabadság tervének jóváhagyása.
10. - Külső bizottsági tag választás.
11. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
13. - Egy mappában a 2015. február 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
8.a napirendi pont:
A KSE támogatási elszámolására vonatkozó kérelem elbírálása.

Tisztelt Képviselő-testület !

A Kőszegi Sport Egyesület a 2014. június 24-én aláírt céltámogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, a képviselő-testület döntése alapján 1.000.000 Ft.- cél- támogatásban részesült, amely összeg részét képezte az egyesület éves támogatási keretének (azt megnövelte). A céltámogatást egy elnyert sportfejlesztési program pályázat keretében gyakorló labdarúgó pálya építésére kell fordítania. Elszámolási határideje az önkormányzat felé a szerződés szerint 2014. szeptember 30. volt.
Időközben az egyesület elnöke kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, amelyben jelezte, hogy egy másik pályázaton a gyakorló pálya öntözőrendszerének kiépítésére is nyertek támogatást, így ennek elkészítése lenne az első lépés, magának a pályának a kivitelezése pedig értelemszerűen csak ezt követheti. Ezen okok miatt kérte, hogy az elszámolási határidőt toljuk ki az egyesület általános elszámolási határidejéig, azaz 2015. január 31-ig. A határidő módosításához a képviselő-testület a 167/2014. (X.2.) határozatával hozzájárult, s ennek megfelelően módosításra került a céltámogatási szerződés.
Kenyeri András egyesületi elnök 2015. február 3-én beérkezett levelében újabb határidő módosítást kért, ezúttal 2015. április 30-ig. Amint az a mellékletet képező levélből kiderül, a pályázati összeg csak f. év márciusáig kerül folyósításra és ezt követően tudják elvégezni a munkát.
Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Kérem előterjesztésem megvitatását és döntésük meghozatalát.

Kőszeg, 2015. február 26.
Huber László polgármester nevében:

Dr. Tóth László s.k.
szervezési és humánpolitikai osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 167/2014. (X.2.) határozatával a Kőszegi Sport Egyesület részére megállapított elszámolási határidőt 2015. április 30-ra módosítja és felhatalmazza a polgármestert az erről szóló céltámogatási szerződés módosítására.

Határidő: azonnal
Felelős: Huber László polgármester

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.