2020. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálás.
2. - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
3. - A Kőszegfalvi Sportegyesület támogatási kérelme.
4. - Az önkormányzat új beszerzési szabályzatának elfogadása.
5. - Önkormányzati útfelújítási pályázat módosítási kérelme.
6. - Rekreációs célú földhasználati szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatala.
7. - Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról, a rendezési terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának az elrendelése.
8. - A Kelcz-Addelffy u. 5. 1. em. 3. sz. lakás rendeltetésváltozása.
9. - A NIF Zrt. kőszegi, 09/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vízelvezetési kérelme.
10. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ SZMSZ-ének és szakmai programjainak jóváhagyása.
11. - Az óvodai körzetek meghatározása a 2020/2021. nevelési évre.
12. - Egy mappában a 2020. március 26-án meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
1. napirendi pont:
VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálás.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. október 13-i önkormányzati választások után, a 2019. november 28-i ülésünkön döntést hoztunk a VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és a Felügyelő Bizottságába történt delegálásról.
Már akkor is szó volt róla, hogy az új tagok delegálására vissza kell térni, hiszen a gazdasági társaságba a küldöttek eredetileg 5 év időtartamra lettek megválasztva, így mind az Igazgatóság, mind a Felügyelő Bizottság új tagjainak megbízatása 2020. május 31. napjával megszűnik.

Molnár Miklós, a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója kérelemmel fordult hozzám, mert a ciklus végéhez közeledve, már megkezdődött a közgyűlés előkészítése és 2020. április 20-ig újra döntést kell hozni Kőszeg Város Önkormányzatát képviselő küldöttek személyéről.

Kőszeg Város Önkormányzatát az Igazgatóságban a 212/2019. (XI. 28.) képviselő-testületi határozat értelmében Huber László, Kőszegfalvi út 13. alatti lakos, a Felügyelő Bizottságban pedig Horváth Zoltán csepregi polgármester képviselte – mindketten Kőszeget és Csepreget közösen – a két város tulajdoni részaránya alapján.

A társaság alapszabálya rögzíti azokat az együttműködési irányelveket, amelyek megállapítása a tulajdonos önkormányzatok döntési kompetenciájába tartozik. A VASIVÍZ Zrt. tulajdoni részarányai alapján Szombathely 2 főt, Szentgotthárd, Körmend és Kőszeg is 1-1 főt delegálhat az Igazgatótanácsba.
A Felügyelő Bizottságba Szombathely önállóan 1 főt, Körmend és Sárvár, Szentgotthárd és Vasvár, továbbá Kőszeg és Csepreg közösen 1-1 főt delegálhat.

Fentiek alapján javaslom és kérem a T. Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá az elkövetkezendő 5 éves ciklusra az Igazgatóságba a kőszegi, továbbá a Felügyelő Bizottságba a Csepreg városával tárgyalás eredményeképpen megjelölt közös jelöltet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. március 12.

Básthy Béla s. k.
polgármester


HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. Igazgatóságába Csepreg Város Önkormányzatával közösen Huber László Kőszeg, Kőszegfalvi u. 13. alatti lakos megválasztását javasolja 2025. május 30. napjáig.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. Felügyelő Bizottságába Csepreg Város Önkormányzatával közösen Horváth Zoltán Csepreg Város polgármesterének megválasztását javasolja 2025. május 30. napjáig.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)