2020. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálás.
2. - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
3. - A Kőszegfalvi Sportegyesület támogatási kérelme.
4. - Az önkormányzat új beszerzési szabályzatának elfogadása.
5. - Önkormányzati útfelújítási pályázat módosítási kérelme.
6. - Rekreációs célú földhasználati szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatala.
7. - Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról, a rendezési terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának az elrendelése.
8. - A Kelcz-Addelffy u. 5. 1. em. 3. sz. lakás rendeltetésváltozása.
9. - A NIF Zrt. kőszegi, 09/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vízelvezetési kérelme.
10. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ SZMSZ-ének és szakmai programjainak jóváhagyása.
11. - Az óvodai körzetek meghatározása a 2020/2021. nevelési évre.
12. - Egy mappában a 2020. március 26-án meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
2. napirendi pont:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata és az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között létrejött hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés módosítását készítettük elő, mivel az STKH Kft. tavaly év végén jelezte, hogy gazdasági számításaik alapján 2020. január 1-jétől a Kőszeg és környékéről begyűjtött hulladék ártalmatlanítását nem a kőszegi lerakón, hanem a saját üzemeltetésű cséri központban oldják meg és a kőszegi telephelyen csak egyes egységek (Hulladékudvar, zöldhulladék kezelés) üzemeltetését kívánják folytatni.

A végleges üzemeltetési rend kialakításáig a város a telephely tulajdonosaként január 1-jétől is befogadta és kezelte mind a lakossági mind az egyéb módon beérkezett hulladékot a jogosultsággal rendelkező Kőszegi Városüzemeltető Kft. közreműködésével.

A Közszolgáltatóval történt folyamatos egyeztetés és tárgyalás következtében megérkezett a közszolgáltatási szerződés módosításának egységes szerkezetbe foglalt tervezete, valamint a Hulladékudvar üzemeltetési szabályzata. Egyúttal egy bérleti szerződés is előkészítésre került, amely a Kőszegi Városüzemeltető Kft. és a Közszolgáltató között jön létre a telephelyen található szociális épület használatára vonatkozóan.

A közszolgáltatási szerződés hatálya marad 2020. június 30-ig, mivel az NHKV Zrt. iránymutatása szerint az STKH Kft. a többi Vas megyei településsel is ezzel a végdátummal kötötte meg a közszolgáltatási szerződést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen!

Kőszeg, 2020. március 16.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata és az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között 2018. november 15. napján létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításait a mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt tartalommal jóváhagyja és egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)