2020. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálás.
2. - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
3. - A Kőszegfalvi Sportegyesület támogatási kérelme.
4. - Az önkormányzat új beszerzési szabályzatának elfogadása.
5. - Önkormányzati útfelújítási pályázat módosítási kérelme.
6. - Rekreációs célú földhasználati szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatala.
7. - Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról, a rendezési terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának az elrendelése.
8. - A Kelcz-Addelffy u. 5. 1. em. 3. sz. lakás rendeltetésváltozása.
9. - A NIF Zrt. kőszegi, 09/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vízelvezetési kérelme.
10. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ SZMSZ-ének és szakmai programjainak jóváhagyása.
11. - Az óvodai körzetek meghatározása a 2020/2021. nevelési évre.
12. - Egy mappában a 2020. március 26-án meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
8. napirendi pont:
A Kelcz-Addelffy u. 5. 1. em. 3. sz. lakás rendeltetésváltozása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelenlegi Natúrpark irodának helyt adó Fő tér 2. sz. alatti ingatlanban a TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 Fenntartható örökség és rendezvény-turizmus Kőszegen projekt keretében turisztikai látogató- és menedzsment központ kerül kialakításra, így a Natúrpark irodának a helyiségből költöznie kell.

Előzetes egyeztetések során az új munkaállomás kialakítására a Kelcz-Adelffy utca 5. sz. (Hrsz.: 1908/A/6) alatti társasházban lévő 1. emelet 3. sz. alatti 68 m2 üres lakás került kiválasztásra, amelybe a Natúrpark iroda várhatóan idén májusban költözne.

Az átalakítás a villamos rendszerek szabványosítását, kőműves munkákat (horonyvakolat készítése), festési munkákat (fal, nyílászáró, fűtőtest, csővezeték), parketta csiszolást és berendezési tárgyak cseréjét tartalmazza, amely az ingatlankezelő kivitelezésében az ő ingatlankarbantartási költségeit terheli, mivel a projektben erre nincs fedezet.

Tekintettel arra, hogy az új helyiség ingatlan-nyilvántartási besorolása lakás, így szükséges annak rendeltetés módjának megváltoztatása, amely egyben az alapító okirat módosítását is magával vonzza.

Felvettük a kapcsolatot az Örökségvédelmi Hatósággal, mivel műemlék épület lévén az ő hozzájárulásuk is szükséges a rendeltetés megváltoztatásához. Az átalakítás nem építési engedély köteles tevékenység, így tájékoztatásuk alapján a Népegészségügyi Főosztálytól kikért nyilatkozat birtokában hatósági bizonyítványt kiállítása iránti kérelmet kell benyújtani feléjük.

A hatósági-, valamint egyéb dokumentumok birtokában ingatlan-nyilvántartási átvezetés történik, majd ezt követően a helyiségre vonatkozó használati szerződésről külön előterjesztés készül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. március 11.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Kelcz -Adelffy u. 5. 1. emelet 3. sz. alatti 68 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlan rendeltetés megváltoztatását iroda megnevezésű ingatlanná.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a rendeltetésváltozással kapcsolatos kérelmek, valamint az alapító okirat módosításának aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal


(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)