2020. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Jurisich-vár lovagterme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló az iskolák működéséről.
2. - Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Kőszeg város tűzvédelmi helyzetéről.
3. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A házi segítségnyújtás és étkeztetés tekintetében a feladatellátás megszervezése.
7. - A kulturális intézmények átszervezése.
8. - A 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
9. - Kőszeg Város Önkormányzata „Foglalkoztatási Paktum” programjának költségvetési előirányzat változása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzata „ERASMUS 1” programjának költségvetési előirányzat változása.
11. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
12. - A 6656/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - A 7013/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: Illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt BM felhívásra pályázat benyújtása.
18. - Rendkívüli előterjesztés: Kiemelt civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása.
15. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

(A képviselő-testület 2020. október 29-i ülésére.)Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A képviselő-testület 2020. évi munkatervében a képviselő-testület előirányozta „Az általános iskolai körzethatárok véleményezése” c. napirend megtárgyalását.
Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető jelzi a képviselő-testület számára, hogy a Sárvári Tankerületi Központ telefonos tájékoztatása szerint az általános iskolai körzethatárok kialakításához a 2021/22-es nevelési évre nem kérnek testületi döntést. Az önkormányzat javaslatát a tankerületnek megküldte osztályuk, hogy milyen közterületekkel szükséges a jelenlegi tervezetet kiegészíteni.

A képviselő-testület 2020. évi munkaterve értelmében jelen ülésre volt tervezve a „Tájékoztató Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről” c. napirendi pont tárgyalása. A VA-06/NEO/4051-2/2020. iktatószámú levelében dr. Gyánó Gabriella járási tiszti főorvos, a Szombathelyi Járási Hivatal osztályvezetője jelezte polgármester úr számára, hogy a kért előterjesztést a jelenlegi járványügyi helyzet miatt nagymértékben megemelkedett napi feladataik miatt sajnos nem áll módukban elkészíteni és az önkormányzat számára megküldeni.

A 100/2020. (IX. 3.) határozatában a képviselő-testület hozzájárult a Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft között a 9730 Kőszeg, Rákóczi Ferenc utca 91. fsz. 10. szám alatti 74 m2 helyiségcsoportra fennálló ingatlanhasználati megállapodás közös megegyezéssel, 2020. október 1. napjával történő megszüntetéséhez.
A határozatra jelenti Kovács István igazgató, hogy az ingatlanhasználati megállapodást megszüntető szerződés létrejött, a határozatban foglalt további teendők folyamatban vannak.

A 101/2020. (IX. 3.) határozatában a képviselő-testület elrendelte a Kőszeg, Gyöngyös u. 24/C. 1. emelet 21. szám alatti, 43 m2 nagyságú lakás liciteljárással való értékesítését az értékbecslésben szereplő induló vételáron.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy az egyik értékbecslés elkészült, a másik folyamatban van. Ezt követően tudják kiírni a liciteljárást.

A 105/2020. (IX. 3.) határozatában a képviselő-testület jóváhagyta az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő, a Kelcz-Adelffy u. 5. I/3. alatti iroda használatára vonatkozó haszonkölcsön szerződést.
A határozatra jelenti szintén Németh Ildikó, hogy a szerződés aláírása megtörtént.

A 106/2020. (IX. 3.) határozatában a képviselő-testület elrendelte a Kőszeg, 3820 hrsz-ú, 346 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közúttá történő átminősítését és egyben felhatalmazta a polgármestert a végrehajtáshoz szükséges dokumentumok aláírására és a szükséges nyilatkozatok, intézkedések megtételére.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy a Közlekedési Hatóság megküldte hozzájáruló nyilatkozatát a terület közúttá történő átminősítéséről, ennek birtokában az ingatlan-nyilvántartási átvezetést kezdeményezték a Földhivatalnál.

A 107/2020. (IX. 3.) határozatában a képviselő-testület jóváhagyta a Publimont Hirdetésszervező Kft.-vel (székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A.) kötendő szerződést.
A határozatra jelenti szintén Németh Ildikó osztályvezető, hogy a szerződés aláírásra került, jelenleg folyik a műszaki egyeztetés.

A 108/2020. (IX. 3.) határozatában a képviselő-testület elfogadta a Kőszeg, 6698 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 29 m2 nagyságú ingatlan ingyenes felajánlását, majd elrendelte ennek a területnek közúttá történő átminősítését.
A határozatra jelenti szintén Németh Ildikó osztályvezető, hogy az ajándékozási szerződés készítése folyamatban van.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság október havi rendes ülésén:
– jóváhagyta a nyári táborozások elszámolását,
– döntött a „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetési díjakra történő javaslattételekről,
– kijelölte a Bezerédy u. 3- fsz. 1. alatti üres lakás új bérlőjét valamint
– döntött arról, hogy a Kőszeg, Kossuth L. u. 3/1. alatti üres bérlakás piaci alapon legyen megpályáztatva.

Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály 2020. október 1. és október 28. között összesen 87 települési támogatást, valamint 5 lakásfenntartási támogatást állapított meg.

Az SZMSZ 5. mellékletének 9. pontja alapján a polgármester dönt Kőszeg város zászlójának, címerének és nevének használatával kapcsolatos ügyekben.
Básthy Béla polgármester úr a Kőszeg város jelképeiről és a Kőszegre utaló elnevezésekről, azok használatáról, valamint a középületek és közterületek fellobogózásának rendjéről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet alapján Tóthné Márffy Ildikó egyéni vállalkozó (Kőszeg, Kórház u. 6.) részére engedélyezte a „Kőszeg 2021” néven megjelenő képes falinaptár kiadására vonatkozóan a Kőszeg név használatát.

Kőszeg, 2020. október 28.

Dr. Zalán Gábor s. k. jegyző