2022. Szeptember 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A helyi sportélet támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Kőszeg Város 2022-2030-ig terjedő időszakra szóló sportfejlesztési koncepciójának a jóváhagyása.
5. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2021/22-es nevelési évéről.
6. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde létszámemelése.
7. - Házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosítása.
8. - A Kőszegi Ostromnapok Egyesület helyiséghasználati kérelme.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a várszínház többletbevételére vonatkozóan.
10. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a TOP CLLD pályázat elszámolására vonatkozóan.
11. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi tagóvodára vonatkozóan.
12. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi bölcsődére vonatkozóan.
13. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírása.
14. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó döntés meghozatala. (rendkívüli előterjesztés)
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
10. napirendi pont:
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a TOP CLLD pályázat elszámolására vonatkozóan.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ezek alapján a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, mint költségvetési szerv vezetőjeként kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 4 146 655 Ft előirányzat változáshoz járuljon hozzá.

A kérelem indoka:

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház TOP-7.1.1-16-2016-00017 (HACS) pályázat elszámolására 5 546 655 Ft érkezett meg. Ennek köszönhetően az eredetileg előirányzott támogatás értékű működési bevételét 4 146 655 Ft-tal így meghaladta. A közüzemi díjak várható emelkedése miatt ezen összeget az Intézmény közüzemi költségeire lehetne felhasználni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet. hogy az Intézmény bevételi előirányzatának 4 146 655 Ft-tal történő megemeléséhez és a kiadási előirányzatának 4 146 655 Ft-tal történő megemeléséhez járuljon hozzá.

A fenti előirányzat változása Kőszeg Város Önkormányzatának többletkiadást nem jelentene.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.


Kőszeg, 2022. szeptember 22.

Pócza István Zoltán s.k.
intézményvezető


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2022. évi intézményi költségvetésében az Intézmény bevételi előirányzatát 4 146 655 Ft-tal megemeli és az Intézmény kiadási dologi előirányzatát 4 146 655 Ft-tal megemeli.

Felelős: Pócza István Zoltán igazgató
Határidő: azonnal