2022. Szeptember 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A helyi sportélet támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Kőszeg Város 2022-2030-ig terjedő időszakra szóló sportfejlesztési koncepciójának a jóváhagyása.
5. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2021/22-es nevelési évéről.
6. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde létszámemelése.
7. - Házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosítása.
8. - A Kőszegi Ostromnapok Egyesület helyiséghasználati kérelme.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a várszínház többletbevételére vonatkozóan.
10. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a TOP CLLD pályázat elszámolására vonatkozóan.
11. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi tagóvodára vonatkozóan.
12. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi bölcsődére vonatkozóan.
13. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírása.
14. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó döntés meghozatala. (rendkívüli előterjesztés)
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

(A képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésére.)


Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 128/2022. (VI. 30.) határozatában a képviselő-testület elrendelte a Kőszeg, Űrhajósok u. 17/A 4. emelet 12. alatti, 51 m2 alapterületű lakásnak az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti liciteljárás útján történő értékesítését az értékbecslésben szereplő induló vételáron, továbbá a képviselő-testület felhatalmazta a polgármester a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy eredményes liciteljárás eredményeként az induló áron elkelt a lakás. Szerződéskötést követően a teljes vételár befolyt az önkormányzat számlájára. A birtokbaadás megtörtént.

A 129/2022. (VI. 30.) határozatában a képviselő-testület elrendelte a Rákóczi F. u. 78. fszt. 16. alatti, 43 m2 alapterületű lakásnak az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti liciteljárás útján történő értékesítését az értékbecslésben szereplő induló vételáron, továbbá a képviselő-testület felhatalmazta a polgármester a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy eredménytelen liciteljárást követően ismét kiírták a pályázati hirdetményt.

A 130/2022. (VI. 30.) képviselő-testületi határozatában a képviselő-testület elrendelte a Kőszeg, Zrínyi u. 8. fszt. 2. szám alatti, 57 m2 alapterületű lakásnak az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti liciteljárás útján történő értékesítését az értékbecslésben szereplő induló vételáron, továbbá a képviselő-testület felhatalmazta a polgármester a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.
A határozatra jelenti szintén Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy eredményes liciteljárás lefolytatása után, az induló árhoz képest 1,2 M Ft-tal magasabb áron elkelt a lakás. Szerződéskötést követően a teljes vételár befolyt az önkormányzat számlájára. A birtokbaadás megtörtént.

A 136/2022. (VIII. 1.) határozatában a képviselő-testület döntött arról, hogy a JustFood Kft.-vel a „Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Bozsok, Horvátzsidány, Kőszegszerdahely, Peresznye és Velem községek önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása” tárgyában Kőszegen, 2016. november 15-én létrejött szolgáltatási szerződés IX.2. pontjában meghatározott 72 %-os rezsikulcsot 87 %-ra emeli. Egyidejűleg felhatalmazta a polgármestert dr. Biró Judit ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített szerződés-módosítás aláírására.
A képviselő-testület egyúttal felkérte dr. Biró Judit ügyvédet, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a fentiek értelmében a szolgáltatási szerződés módosítását készítse elő és a közbeszerzési eljárással kapcsolatos kötelezettségeknek tegyen eleget.
A határozatra jelenti Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető, hogy a szerződésmódosítást aláírták.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság szeptemberi rendes ülésén:
– jóváhagyta a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde munkatervét,
– jóváhagyta a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapdokumentumainak a módosítását,
– kijelölte a Kőszeg, Felső krt. 10. fsz. 1. sz. alatti üres lakás bérlőjét.


Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály 2022. 2022. június 29. és 2022. szeptember 28. között összesen 203 fő részére, 249 esetben települési támogatást, valamint 21 fő részére lakásfenntartási támogatást állapított meg.


Kőszeg, 2022. szeptember 28.


Dr. Zalán Gábor s. k. jegyző