2024. Május 23., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
2. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója.
3. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
5. - Döntés Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 15. számú módosításával kapcsolatban környezeti vizsgálatról.
6. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkájáról.
7. - Az önkormányzatok 2024. évi rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai csoportok átszervezésével és létszámának meghatározásával kapcsolatos döntések.
9. - A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az időskorúak ellátásának átadásával kapcsolatos döntések meghozatala.
10. - A házi gyermekorvosi körzetek helyettesítésére vonatkozó megállapodások megkötése (rendkívüli előterjesztés).
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
2. napirendi pont:
A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója.

BESZÁMOLÓ
a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának
2023. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató közhasznú jogállású nonprofit társaság 3 főből álló, testületként működő, a társaság ügyvezetésétől független Felügyelő Bizottsága (FEB) ellátta a társaság alapító okiratában nevesített feladat-és hatáskörét. Az alapító érdekében ellenőrizte a társaság ügyvezetését, működését és gazdálkodását, vizsgálta a lényeges üzletpolitikai jelentéseket, előterjesztéseket, a Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtását.
Véleményezte és elfogadásra javasolta a társaság 2023. üzleti évéről készített egyszerűsített éves beszámolót.
A tárgyévet érintő ügyekben két alkalommal ülésezett, üléseiről jegyzőkönyvet készített azok tartalmáról tájékoztatta Kőszeg Város Polgármesterét.
A FEB által hozott határozatok időrendi sorrend szerint az alábbiak:

1/2023.(XI.30.) FEB számú határozat
A Felügyelő Bizottság a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023.üzleti évének 1-9 havi gazdasági helyzetéről készült beszámolót tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

1/2024.(V.06.) FEB számú határozat
A Felügyelő Bizottság a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. üzleti évéről készített egyszerűsített éves beszámolóját, továbbá az éves szakmai munkáról készített értékelést egyhangú döntéssel elfogadja és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Ugyanakkor javasolja a város üzemeltetésére fordítható éves keretösszeg emelését, az eredendően veszteséges tevékenységek kompenzációs pótlását, a műszaki eszközök fejlesztésének anyagi támogatását és indokoltnak látja egy átfogó, méltányos, megfelelően finanszírozott lakáspolitikai koncepció megalkotását.

2/2024.(V.06.) FEB számú határozat
A Felügyelő Bizottság a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft-t érintő, 2023. évben hozott Képviselő-testületi döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja. Megállapítja, hogy az intézkedések a határozatokban foglaltaknak megfelelően teljesültek, ill. folyamatban vannak.

3/2024.(V.06.) FEB számú határozat
A Felügyelő Bizottság a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft. által végrehajtott, a 2024.évi minimálbér és garantált bérminimum alkalmazásáról szóló tájékoztatást elfogadja.


A beszámolót megtárgyalta a városfejlesztési és a pénzügyi bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.


Kőszeg, 2024. május 16.

Kőhalminé Major Judit s.k.
FEB elnök


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2023.évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.