2024. Május 23., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
2. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója.
3. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
5. - Döntés Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 15. számú módosításával kapcsolatban környezeti vizsgálatról.
6. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkájáról.
7. - Az önkormányzatok 2024. évi rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai csoportok átszervezésével és létszámának meghatározásával kapcsolatos döntések.
9. - A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az időskorúak ellátásának átadásával kapcsolatos döntések meghozatala.
10. - A házi gyermekorvosi körzetek helyettesítésére vonatkozó megállapodások megkötése (rendkívüli előterjesztés).
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
10. napirendi pont:
A házi gyermekorvosi körzetek helyettesítésére vonatkozó megállapodások megkötése (rendkívüli előterjesztés).

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. §-a alapján a települési önkormányzat kötelessége az egészségügyi alapellátás körében gondoskodni a házi gyermekorvosi ellátásról. 2022. január 1-jétől Kőszeg Város Önkormányzata kapta meg határozatlan időre az 1. és a 2. számú házi gyermekorvosi körzetre a működési engedélyt,
ezért az önkormányzatnak kell megoldani mindkettő gyermekkörzet háziorvosi alapellátását.

A gyermekorvosi alapellátással összefüggő feladatokat az 1. számú gyermekorvosi körzetben 2024. május 31-ig a Baby Help Bt (Dr. Szalados Katalin), a 2. számú gyermekorvosi körzetben 2024. június 30-ig pedig Dr. Masát Péter és a Gardamed Bt. (Dr. Garda Károly) látják el.

Mivel Dr. Szalados Katalin június 1-től nem tudta tovább vállalni a helyettesítést, ezért újra szükséges az 1. számú körzet helyettesítésének a megoldása. Egyeztetéseink alapján a korábban már több ízben is helyettesítő Savanest Kft. (Dr. Gábriel András) és a jelenleg a 2. körzetben helyettesítő gyermekorvosok együtt mindkét körzetben vállalják a házi gyermekorvosi feladatok ellátását 2024. június 30-ig.

A megbeszéltek szerint a rendelési idők – az adott napokon az alábbiak szerint alakulnak:

Hétfő: Dr. Masát Péter
tanácsadás: 12.30-13.30
rendelés: 13.30-16.30
Kedd: Dr. Garda Károly (Gardamed Bt.)
tanácsadás: 13.30-14.30
rendelés: 14.30-17.30
Szerda: Dr. Masát Péter
rendelés: 12.30-15.30
Csütörtök: Dr. Masát Péter
tanácsadás: 12.30-13.30
rendelés: 13.30-16.30
Péntek: Dr. Gábriel András (Savanest Kft.)
Páratlan hét: Tanácsadás: 8.00-9.00
Rendelés: 9.00-12.00
Páros hét: Tanácsadás:12.00-13.00
Rendelés: 13.00-16.00

A gyermekorvosok vállalják egymás helyettesítését akadályoztatásuk esetén.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 7/A. §-a alapján helyettesítés esetén a rendelési idő legalább 50%-át kell teljesíteni. Ezek alapján a finanszírozáshoz előírt 7,5 óra rendelési időnek eleget tesz az önkormányzat.

A fent leírtak alapján a feladat ellátásához szükséges 2024. június 1-től egy új szerződés megkötése a Savanest Kft. és a Gardamed Bt.-vel, valamint a dr. Masát Péterrel kötött megbízási szerződés módosítása.

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2024. május 17.

A polgármester nevében:

dr. Dömötör Ramóna s.k.
mb. igazgatási osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a Savanest Kft. között kötendő, a házi gyermekorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról szóló szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerűen

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a Gardamed Bt. között kötendő, a házi gyermekorvosi feladatok helyettesítéséről szóló megbízási szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerűen

III. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a Dr. Masát Péter között 2024. április 8-től napján létrejött, a házi gyermekorvosi feladatok helyettesítéséről szóló megbízási szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerűen

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)