2024. Május 23., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
2. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója.
3. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
5. - Döntés Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 15. számú módosításával kapcsolatban környezeti vizsgálatról.
6. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkájáról.
7. - Az önkormányzatok 2024. évi rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai csoportok átszervezésével és létszámának meghatározásával kapcsolatos döntések.
9. - A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az időskorúak ellátásának átadásával kapcsolatos döntések meghozatala.
10. - A házi gyermekorvosi körzetek helyettesítésére vonatkozó megállapodások megkötése (rendkívüli előterjesztés).
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
7. napirendi pont:
Az önkormányzatok 2024. évi rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár értesítése alapján megjelent az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat. Kőszeg Város Önkormányzata a pályázati kiírás alapján a költségvetési törvény 3. melléklet 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatás jogcím előirányzata terhére az 5.1.pont b) alpontjában megjelölt célra kíván pályázatot benyújtani.
A koronavírus hatása minden Önkormányzatot megszorító intézkedések meghozatalára kényszerítette, valamint a kormányzati döntések következtében jelentős bevételektől és támogatásoktól esett el. A megemelkedett energiaárak és az infláció hatása az egyéb kiadásokat is jelentősen megemelte. Ez Kőszeg Város Önkormányzatát is súlyosan érintette. Intézményeink feladatellátása biztosítható, de az Önkormányzat működőképessége kiegészítésre szorul. A mai napig 32 158 785 Ft lejárt tartozást halmoztunk fel, melynek a kifizetéséhez jelen pályázatból kívánunk pénzügyi forrást szerezni. A pályázat benyújtásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy mire nem nyújtható be a támogatás igénylése. Ezeket a feltételeket a csatolt pályázati kiírás is tartalmazza. A pályázatot az ebr42 rendszerében kell berögzíteni és lezárást követően a Magyar Államkincstár hivatali kapu rendszerén megküldeni. Az Önkormányzatok rendkívüli támogatása terhére legfeljebb három alkalommal nyújthatnak be pályázatot, legkésőbb 2024. október 15-i benyújtási határidővel.

Az első alkalommal igénylendő összeg Kőszeg Város Önkormányzata részére 32 158 785 Ft. A támogatás jogcíme „Az önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcímként kerül feltüntetésre az ebr 42 rendszeren keresztül beadandó pályázatok közé.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.


Kőszeg, 2024. május 17.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

(A pályázati kiírást lsd. a letölthető formátumban.)


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium által meghirdetett a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023.évi LV. törvény 3. melléklet 2.1.5.pont szerinti, az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre kiírt pályázat 5.1. pont b) alpontjára pályázatot nyújt be, „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcímen 32 158 785 Ft összegre.


Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal