2024. Május 23., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
2. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója.
3. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
5. - Döntés Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 15. számú módosításával kapcsolatban környezeti vizsgálatról.
6. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkájáról.
7. - Az önkormányzatok 2024. évi rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai csoportok átszervezésével és létszámának meghatározásával kapcsolatos döntések.
9. - A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az időskorúak ellátásának átadásával kapcsolatos döntések meghozatala.
10. - A házi gyermekorvosi körzetek helyettesítésére vonatkozó megállapodások megkötése (rendkívüli előterjesztés).
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
6. napirendi pont:
Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkájáról.

Tisztelt Képviselő–testület!

A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár Kőszeg Város Képviselő–testülete 2024. évi munkaterve szerint elkészítette a 2022. január 01. és 2023. december 31. közötti időszakra szóló előterjesztést.
Kérem a Tisztelt Képviselő–testületet a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár vonatkozó időszakról szóló beszámolóját megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.


Kőszeg, 2024. május 15.

Révész József s.k.
intézményvezető
Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár

(Az intézményi beszámolót lsd. a letölthető formátumban.)


HATÁROZATI JAVASLAT


A Kőszeg Város Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár 2022. január 01. és 2023. december 31. közötti időszakról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős a vármegyei hatókörű városi könyvtárhoz továbbításért: Révész József intézményvezető
Határidő: 2024. június 7.