2020. Május 29., Péntek, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati módosítása, valamint az STKH Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a munkájáról.
4. - Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - Az óvodákban indítható csoportok számának meghatározása és az óvodák átszervezése.
6. - Az óvodák nyári leállásának meghatározása.
7. - Bölcsőde orvossal kapcsolatos döntések meghozatala.
8. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
9. - A Magyar Telekom által Kőszeg város területére készített optikai hálózat fejlesztési elképzelés támogatása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
12. - A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat módosítási kérelme.
13. - Vagyonügy: a Kőszeg, Rajnis u. 5. sz. alatti üzlethelyiség értékesítésére vonatkozó kérelem elbírálása.
14. - A Gábor Á. u. 9. alatti ingatlan hasznosítása.
15. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és járda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
17. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A "Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése Kőszegen" című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása.
18. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: TOP Turisztika projekthez kapcsolódó „Turisztikai látogatópont eszközbeszerzései" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
19. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében” című projekt kétirányú kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
20. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 azonosító számú projekt lebonyolítására vonatkozó döntés meghozatala.
21. - Egy mappában a 2020. május 29-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.

A Kormány az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11-i hatállyal.

Ezzel életbe lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Fenti jogkör alapján a polgármester jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

Básthy Béla polgármester a csatolt előterjesztések alapján 2020. május 29-én egy rendeletet alkotott (a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2020. (V. 30.) önkormányzati rendeletet) és 27 határozatot hozott. Ezek közül a 63-67. számú határozatok (közbeszerzési ügyekben) a nyilvánosság korlátozásával, azaz a zárt ülés szabályai szerint születtek.

Napirend:

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati módosítása, valamint az STKH Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

2. Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Kovács István igazgató.

3. Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a munkájáról.
Előterjesztő: Kőhalminé Major Judit az FB elnöke.

4. Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi munkáról.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

5. Az óvodákban indítható csoportok számának meghatározása és az óvodák átszervezése.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

6. Az óvodák nyári leállásának meghatározása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

7. Bölcsődeorvossal kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

8. Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor főépítész.

9. A Magyar Telekom által Kőszeg város területére készített optikai hálózat fejlesztési elképzelés támogatása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

10. Kőszeg Város Önkormányzatának 2020.évi rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

11. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

12. A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat módosítási kérelme.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.

13. Vagyonügy: a Kőszeg, Rajnis u. 5. sz. alatti üzlethelyiség értékesítésére vonatkozó kérelem elbírálása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

14. A Gábor Á. u. 9. alatti ingatlan hasznosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

15. A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.


A nyilvánosság korlátozásával, azaz a zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint:

1. A Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és járda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

2. Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése Kőszegen című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

3. Kőszeg Város Önkormányzata TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 azonosítószámú, Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében című projektjéhez kapcsolódó „Turisztikai látogatópont eszközbeszerzései” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

4. A „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében” című projekt kétirányú kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

5. A „Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 azonosító számú projekt lebonyolítására vonatkozó döntés meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.