2007. Április 11., Szerda, 16:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás
2. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
3. - Városi tájékoztató táblák elhelyezése
4. - A Városüzemeltető Kht. egyes tevékenységeinek vállalkozási formában való ellátása
5. - A 15/2007. (I. 30.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása (Velemi u. 36. lakás)
6. - Tangl Ferenc vételi szándéka a Kőszeg 112 hrsz-ú telekre
7. - Gábor Áron utcai telek hasznosítása (2975/17 hrsz)
8. - Rákóczi F. u. 95. alatt megüresedett bérlakás további hasznosítása
9. - Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
10. - Címerpajzs Kft. 3584 hrsz-ú közút hasznosítása
11. - Kőszeg 4107 hrsz- kisajátítási ügye
12. - Kenéz Károly Rohonci u. 46/A. folyosórész vételi szándéka
13. - Kőszeg város közvilágításának fejlesztése 2007-ben
15. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
B I Z O T T S Á G
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság
2007. április 11-én (szerdán) 16.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :


1. Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

3. Városi tájékoztató táblák elhelyezése
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

4. A Városüzemeltető Kht. egyes tevékenységeinek vállalkozási formában való ellátása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

5. A 15/2007. (I. 30.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása (Velemi u. 36. lakás)
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

6. Tangl Ferenc vételi szándéka a Kőszeg 112 hrsz-ú telekre
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

7. Gábor Áron utcai telek hasznosítása (2975/17 hrsz)
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

8. Rákóczi F. u. 95. alatt megüresedett bérlakás további hasznosítása
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

9. Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

10. Címerpajzs Kft. 3584 hrsz-ú közút hasznosítása
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

11. Kőszeg 4107 hrsz- kisajátítási ügye
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető
12. Kenéz Károly Rohonci u. 46/A. folyosórész vételi szándéka
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

13. Kőszeg város közvilágításának fejlesztése 2007-ben
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

14. Jurisics tér 7. haszonbérbe adása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: a polgármester nevében Básthy Béla alpolgármester

15. A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
Előterjesztő: Huber László polgármester

16. EgyebekMegjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2007. április 5.Földesi Zoltán s. k.
bizottsági elnök