2007. Április 11., Szerda, 16:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás
2. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
3. - Városi tájékoztató táblák elhelyezése
4. - A Városüzemeltető Kht. egyes tevékenységeinek vállalkozási formában való ellátása
5. - A 15/2007. (I. 30.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása (Velemi u. 36. lakás)
6. - Tangl Ferenc vételi szándéka a Kőszeg 112 hrsz-ú telekre
7. - Gábor Áron utcai telek hasznosítása (2975/17 hrsz)
8. - Rákóczi F. u. 95. alatt megüresedett bérlakás további hasznosítása
9. - Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
10. - Címerpajzs Kft. 3584 hrsz-ú közút hasznosítása
11. - Kőszeg 4107 hrsz- kisajátítási ügye
12. - Kenéz Károly Rohonci u. 46/A. folyosórész vételi szándéka
13. - Kőszeg város közvilágításának fejlesztése 2007-ben
15. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
15. napirendi pont:
A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő Testületének
2007. április 17-i ülésére


Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszeg volt Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás dokumentációját kettő ajánlattevő vásárolta meg. A beadás időpontjában ajánlatot viszont csak az INNOVÁCIÓS Park Kőszeg Kft. 9730. Kőszeg, Liszt F. u.29. tett. Az ajánlat a kiírás feltételeinek megfelel. Az ajánlat összege bruttó 240.400.024,-Ft. A vállalt munkahelyteremtés az aláírástól számított 2 éven belül 100fő. A vállalt munkahelyteremtés az aláírástól számított 3 éven belül 300fő. Az ajánlattevő az fejlesztési elképzeléseit ,valamint a 2.000.000,-Ft pályázati biztosíték befizetésének igazolását csatolta.
Kérjük a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2007. április.05.

Tisztelettel:

Huber László
Polgármester


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszeg volt Posztógyár hasznosítására kiírt pályázat nyertesének:
1.) Ajánlattevő neve: INNOVÁCIÓS PARK Kőszeg KFT kihírdeti.:
Ajánlattevö címe: 9730. Kőszeg, Liszt Ferenc u. 29.
Ellentételezés nyertese: 240.400.024,- Ft.
Vállalt munkahelyteremtés a második év végén: 100fő
Vállalt munkahelyteremtés a harmadik év végén: 300fő.
2.) Felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét, az értékesítési szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Ujvári Csaba előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő: azonnal.