2013. Május 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2012. évi tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - A VASIVÍZ Zrt.-ből származó osztalékról szóló előterjesztés megtárgyalása.
6. - Beszámoló az önkormányzat kintlévőségeiről.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. 2012. évi munkájáról.
8. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi munkájáról.
9. - Tájékoztató a 2013. évi hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi és hatósági kötelezettségekről.
10. - Múzeumi küldetésnyilatkozat elfogadása.
11. - Térfigyelő kamerarendszer határozott időre szóló karbantartási szerződése.
12. - A 6660 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
13. - A 7469/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
14. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata.
15. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolója.
16. - A Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetésére vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Sürgősségi előterjesztés: az óvodák és a Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
5. napirendi pont:
A VASIVÍZ Zrt.-ből származó osztalékról szóló előterjesztés megtárgyalása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A VASIVÍZ ZRt. azzal a kéréssel fordult Kőszeg Város Önkormányzatához, hogy a várost megillető 2012. évi osztaléka terhére nyújtson működési támogatást a részére. A kérés indoka, hogy az új 2011 évi CCIX (Vízközmű) törvény, nem teszi lehetővé, hogy az alaptevékenységtől független tevékenységeket vízközmű szolgáltatás díjából finanszírozza a vállalat. A VASIVÍZ ZRt. Gazdasági Igazgatóasszonyának tájékoztatása szerint „Kőszeg Város osztalék összege, amennyiben a Zrt. közgyűlése elfogadja az osztalék kifizetését 8.078.982,- Ft”.

Az előterjesztést először a képviselő-testület a május 16-i, rendkívüli ülésén tárgyalta, amikor is a döntést elhalasztotta. Ezt követően a pénzügyi bizottság májusi, rendes ülésén véleményezte az anyagot, de a határozati javaslatot nem támogatta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és azt jóváhagyni szíveskedjen.


Kőszeg, 2013. május 24.

A polgármester nevében:

Danka Lajos s. k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja azt, hogy a VASIVÍZ ZRt. által, a számára kifizetett osztalékkal megegyező összeget „Fürdőszolgáltatás veszteségére általános működési támogatás” jogcímen átad a VASIVÍZ ZRt. részére.


Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
Határidő: azonnal


(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)