2013. Augusztus 29., Csütörtök, 09:00 óra, a kőszegi Csónakázó tó melletti Tó-part Vendégház: kihelyezett, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület támogatási kérelme és a polgármesteri keret megemelése.
2. - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi teljesítéséről.
3. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása.
5. - Javaslat a távhőszolgáltatási árak megállapítására.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2.1. pontjának felmondása.
7. - A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény tanulóinak étkezetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása.
8. - Dr. Szalkai Csaba fogszakorvossal kötött megállapodás módosítása.
9. - Az önkormányzat és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közötti, tüzifa kitermelésre vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása.
10.a - Vagyonügy: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás hasznosítása.
13. - Sürgősségi előterjesztés: a Liszt szobor önrészének biztosítása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
1.b napirendi pont:
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület támogatási kérelme és a polgármesteri keret megemelése.

Tisztelt Képviselő-testület!


Az Írottkő Naturparkért Egyesület a csatolt kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Az egyesületnek lehetősége lenne a Szombathelyi Televízióban állandó megjelenésre, melyhez az önkormányzattól anyagi támogatását kér.
Az Írottkő Naturparkért Egyesület kérelmén felül a következő egyesületek, szövetségek fordultak kérelemmel anyagi támogatásért az önkormányzathoz:
- a Kőszegi Makett Klub a Nemzetközi Kőszegi Makett Verseny és Kiállítás megrendezéséhez
- -Rákóczi Szövetség a határontúliak beiskolázásához
- A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a 31. Irottkő 2013. hegyi futóverseny megrendezéséhez
- Albert Tibor „Az impressziók- Sopron, Kőszeg, Bük”c könyvének megjelenéséhez.
- Kőszegi Horgászegyesület 40 éves jubileumi ünnepségéhez.
A fentieken túl az év végi rendezvényekre is anyagi támogatás szükséges, melyeket a polgármesteri keretből kívánok támogatni.

A fentieket figyelembe véve kérem a képviselő testületet, hogy engedélyezze a vis maior keretből történő átcsoportosítást a polgármesteri keret 300 E Ft-tal történő megemeléséhez és az Írottkő Naturparkért Egyesület kérelmének 300 E Ft-tal történő támogatásához.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.


Kőszeg, 2013. augusztus 23.


Huber László s. k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Írottkő Naturparkért Egyesület részére 300 E Ft összegű támogatást biztosít, valamint 300 E Ft-tal megemeli a polgármesteri keretet a vis maior tartalék előirányzat terhére.


Felelős : Huber László polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal.

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)