2013. Augusztus 29., Csütörtök, 09:00 óra, a kőszegi Csónakázó tó melletti Tó-part Vendégház: kihelyezett, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület támogatási kérelme és a polgármesteri keret megemelése.
2. - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi teljesítéséről.
3. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása.
5. - Javaslat a távhőszolgáltatási árak megállapítására.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2.1. pontjának felmondása.
7. - A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény tanulóinak étkezetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása.
8. - Dr. Szalkai Csaba fogszakorvossal kötött megállapodás módosítása.
9. - Az önkormányzat és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közötti, tüzifa kitermelésre vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása.
10.a - Vagyonügy: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás hasznosítása.
13. - Sürgősségi előterjesztés: a Liszt szobor önrészének biztosítása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
6. napirendi pont:
A Kőszegi Városüzemeltető Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2.1. pontjának felmondása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató között 2007.március 5-én létrejött közszolgáltatási szerződés határozatlan időre köttetett.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezése szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. január 1-jétől olyan nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) által kiállított minősítő okirattal rendelkezik, valamint a települési önkormányzattal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt a törvény hatálybalépést, azaz 2013. január 1-jét követően az OHÜ által kiállított minősítő okirat birtokában.
A Kőszegi Városüzemeltető Kft. tájékoztatása szerint az engedélykérelem benyújtásra került az OHÜ-höz, azonban azt még nem kapták meg. A törvény hivatkozása szerint, amennyiben a törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet nem rendelkezik ezen engedéllyel, úgy az önkormányzat köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 6 hónapos határidővel felmondani.

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi bizottság és a városfejlesztési bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.


Kőszeg, 2013. augusztus 23.

A polgármester nevében:

Danka Lajos s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Városüzemeltetési és Kommunális Szolgáltató Kht. Között 2007. március 5-én létrejött Városüzemeltetési és Kommunális Közszolgáltatási Szerződés 2.1 Települési szilárdhulladék gyűjtés, kezelés pontját 2013. szeptember 1-jén 6 hónapos határidővel felmondja.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)