2013. Augusztus 29., Csütörtök, 09:00 óra, a kőszegi Csónakázó tó melletti Tó-part Vendégház: kihelyezett, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület támogatási kérelme és a polgármesteri keret megemelése.
2. - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi teljesítéséről.
3. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása.
5. - Javaslat a távhőszolgáltatási árak megállapítására.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2.1. pontjának felmondása.
7. - A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény tanulóinak étkezetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása.
8. - Dr. Szalkai Csaba fogszakorvossal kötött megállapodás módosítása.
9. - Az önkormányzat és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közötti, tüzifa kitermelésre vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása.
10.a - Vagyonügy: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás hasznosítása.
13. - Sürgősségi előterjesztés: a Liszt szobor önrészének biztosítása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
9. napirendi pont:
Az önkormányzat és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közötti, tüzifa kitermelésre vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel együttműködve a Magyar Államkincstár útján megkereste Kőszeg Város Önkormányzatát a település környezetében található állami földeken lehetséges tűzifa kitermeléssel kapcsolatban.
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet előkészített egy szerződéstervezetet, amelynek célja a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok művelési ágának helyreállítása, vagy – gyümölcsös művelési ágú ingatlanok esetén – azok szántó művelési ágra történő változtatása, továbbá termőképességének fenntartása, illetve kultúrállapotának megőrzése, az Önkormányzat részéről pedig, hogy a településen élő hátrányos helyzetű személyek bevonásával ezen ingatlanokon a szükséges helyreállítási munkálatokat elvégezze, és javukra a megtermelt tűzifát biztosítsa.
A tűzifa kitermelési szerződéssel kapcsolatban, vannak aggályaink.
Indokolatlan és mindenképpen túlzott szankciónak minősül - a szigorú határidők rögzítése, valamint a késedelmi és a meghiúsulási kötbér.
A vállalakozó (vagyis az önkormányzat) jelenleg nem rendelkezik a megfelelő képzettségű szakemberrel illetve a szükséges eszközökkel, ezeket csak alvállalkozón keresztül tudja biztosítani, amely többletterhet jelent az önkormányzatnak, ráadásul így a közvetlen ellenőrzés is lehetetlen.
A szerződésben szereplő retorzió is (amennyiben más célú hasznosításra kerül a tűzifa, a megrendelő kiszámlázza a faanyagot a vállalkozónak) jelentős kockázatot jelent.
A szerződésben szereplő elszállítási kötelezettséget nem a vállalkozónak, hanem a kedvezményezetnek, kellene vállalni.
A terület tuskózásának és egyéb helyreállításának kötelezettségét szintén nem a vállalakozónak, hanem a kedvezményezetnek, lenne szükséges vállalni.
Ugyanakkor a roma önkormányzat vezetője szerint sok érintettnek hiányzik a tűzifa és alig várják a lehetőséget ennek beszerzésére, bár ő is elismerte, hogy a tuskózás nehézségeket fog okozni, mivel azt ők nem tudják vállalni.

Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta, de a határozati javaslat jóváhagyását 6 nem szavazattal (1 tartózkodás mellett) nem támogatta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.


Kőszeg, 2013. augusztus 23.

A polgármester nevében:

Danka Lajos sk.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Kőszeg Város Önkormányzata és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közötti vállalkozási szerződést megtárgyalta a melléklet szövege szerint, elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az aláírására.


Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: azonnal


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)