2013. Augusztus 29., Csütörtök, 09:00 óra, a kőszegi Csónakázó tó melletti Tó-part Vendégház: kihelyezett, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület támogatási kérelme és a polgármesteri keret megemelése.
2. - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi teljesítéséről.
3. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása.
5. - Javaslat a távhőszolgáltatási árak megállapítására.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2.1. pontjának felmondása.
7. - A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény tanulóinak étkezetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása.
8. - Dr. Szalkai Csaba fogszakorvossal kötött megállapodás módosítása.
9. - Az önkormányzat és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közötti, tüzifa kitermelésre vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása.
10.a - Vagyonügy: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás hasznosítása.
13. - Sürgősségi előterjesztés: a Liszt szobor önrészének biztosítása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
13. napirendi pont:
Sürgősségi előterjesztés: a Liszt szobor önrészének biztosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata 88/2013 (VI. 6.) számú határozatának megfelelően benyújtásra került a pályázat az NKA Vizuális Művészetek Kollégiumánál Liszt Ferenc portrészobor elkészítésére és a Jurisics téren található szoborparkban történő felállítására.
A pályázat sikeres volt, azonban a pályázatban kért támogatás (2.996.870,- Ft) helyett 2.500.000,- Ft támogatás került odaítélésre.
Veres Gábor szobrászművész a pályázathoz is benyújtott szándéknyilatkozat alapján a szobor elkészítését és felállítását - a teljes támogatási összeg megítélése esetén - 2.896.870,- Ft-ért vállalta. A további 100 E Ft az elkészülő szobormű kötelező szakmai lektorálási díját fedezné.
A csökkentett támogatási összeg alapján Veres Gábor díjazására 2.400.000,- Ft összeget tud biztosítani az önkormányzat.
Veres Gábor azzal a kéréssel fordult az tisztelt önkormányzathoz, hogy a fenti összeget 300 E Ft-tal növelje meg. Ez alapján a szobor elkészítését 2.700.000,- Ft áron teljesíthetné.

Ehhez azonban a képviselő-testületnek 300 E Ft többletforrást kell biztosítania a pályázati támogatáson felül.

A szobor a tervek szerint a 2013. szeptember 20-i Kulturális Örökség Napjai c. országos rendezvény kőszegi megnyitója keretében kerülne felavatásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására!

Kőszeg, 2013. augusztus 26.


Huber László s. k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liszt Ferenc portrészobor elkészítésére és felállítására 2.700.000,- Ft összeget biztosít. A beruházás forrása 2.400.000,- Ft megítélt pályázati támogatás, valamint 300.000,- Ft önrész, melyet a képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés vis maior keret terhére biztosít.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Schlögl Krisztián projektmenedzser
Határidő: azonnal