2015. Szeptember 24., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a kőszegi iskolák helyzetéről.
3. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A talajterhelési díjról szóló 19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Nemescsó község településrendezési eszközeinek módosítása.
6. - Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, Településfejlesztési Koncepció és Megalapozó Vizsgálat jóváhagyása.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
8. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2015. I. félévben végzett munkájáról.
9. - Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata.
10. - Döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére vissza nem térítendő támogatásról.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló („civil”) szabályzat módosítása.
12. - A 6903/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - Döntés a Kőszegi Futball Klub kérelméről.
14. - Vagyonügy: A Kálvária u. 16. tetőtér 8. sz. alatti lakás értékesítése.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. szeptember 24-i képviselő-testületi ülés anyagai.
1. napirendi pont:
Tájékoztató Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről.

ELŐTERJESZTÉS


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. szeptember 24-i ülése
1. napirendi pontjához
A Szombathelyi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztályának
2014. évi tájékoztatója
Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről
Összeállította:

Dr. Gyánó Gabriella
járási tisztifőorvos
osztályvezető

Szombathely, 2015. szeptember 04.

Bevezető:

Intézetünk 2013. január 1-től a járási rendszer megalakulásával a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala részeként működött, Dr. Gyánó Gabriella járási tisztifőorvos irányításával. Szakmai koordinálásunkat a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Dr. Stánitz Éva megyei tisztifőorvos vezetésével végezte.
Kőszeg város népegészségügyi helyzetét statisztikai adatokkal, elemzésekkel illetve szakmai tevékenységünk alapján, szakterületi bontásban mutatjuk be.

(Az anyag további részét lsd. a letölthető formátumban.)