2015. Szeptember 24., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a kőszegi iskolák helyzetéről.
3. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A talajterhelési díjról szóló 19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Nemescsó község településrendezési eszközeinek módosítása.
6. - Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, Településfejlesztési Koncepció és Megalapozó Vizsgálat jóváhagyása.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
8. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2015. I. félévben végzett munkájáról.
9. - Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata.
10. - Döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére vissza nem térítendő támogatásról.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló („civil”) szabályzat módosítása.
12. - A 6903/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - Döntés a Kőszegi Futball Klub kérelméről.
14. - Vagyonügy: A Kálvária u. 16. tetőtér 8. sz. alatti lakás értékesítése.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. szeptember 24-i képviselő-testületi ülés anyagai.
13. napirendi pont:
Döntés a Kőszegi Futball Klub kérelméről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegi Futball Club elnöke Neudl Gábor a Lóránt Gyula Sporttelep használatával kapcsolatban kereste meg az önkormányzatot.

Tájékoztatása szerint a Kőszegi Sportegyesületből (továbbiakban: KSE) a Labdarugó Szakosztály jogutódként kiválik, erre vonatkozóan a Kőszegi Sportegyesület és a Kőszegi Futball Club (továbbiakban: KFC) között 2015. július 21-én szétválási szerződés jött létre, amely tartalmazza a kiválással kapcsolatban felmerült lényeges kérdéseket.

A KFC 2015. augusztus 31-i megkeresésében kérte, hogy Kőszeg Város Önkormányzata, mint a Kőszeg, Petőfi tér 14/A. sporttelep tulajdonosa engedélyezze, hogy a jogutódlással létrejövő egyesület székhelye bejegyzésre kerüljön.
Az egyesület benyújtotta a Szombathelyi Törvényszék végzését, miszerint jóváhagyja, és egyben elrendeli a KSE szétválásának-, valamint a KFC nyilvántartásba vételét, azonban a jogerő még nem áll rendelkezésre, hiszen a fellebbezési határidő még nem járt le.

Első körben az önkormányzat szándékát fejezheti ki a KFC székhelyhasználata támogatásában, azonban a soron következő testületi ülésre javasolt előkészíteni a KSE és Kőszeg Város Önkormányzata között létrejött jelenleg hatályos szerződések újragondolását, valamint a KFC-vel kötendő szerződések kidolgozását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.


Kőszeg, 2015. szeptember 18.

A polgármester nevében:

Huber László s.k.

polgármester


HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Kőszegi Futball Club (elnök: Neudl Gábor) székhelye a Kőszeg, Petőfi tér 14/A. (Hrsz.:2517/1) szám ingatlan.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Sportegyesület között létrejött ingatlanhasználati, középtávú- és támogatási szerződések felülvizsgálatát, valamint a Kőszegi Futball Club egyesülettel a Lóránt Gyula Sporttelep használatára vonatkozó szerződések előkészítését.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 1. pont tekintetében: értelemszerű
2. pont tekintetében: 2015. októberi képviselő-testületi ülés

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)