2015. Szeptember 24., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a kőszegi iskolák helyzetéről.
3. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A talajterhelési díjról szóló 19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Nemescsó község településrendezési eszközeinek módosítása.
6. - Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, Településfejlesztési Koncepció és Megalapozó Vizsgálat jóváhagyása.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
8. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2015. I. félévben végzett munkájáról.
9. - Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata.
10. - Döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére vissza nem térítendő támogatásról.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló („civil”) szabályzat módosítása.
12. - A 6903/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - Döntés a Kőszegi Futball Klub kérelméről.
14. - Vagyonügy: A Kálvária u. 16. tetőtér 8. sz. alatti lakás értékesítése.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. szeptember 24-i képviselő-testületi ülés anyagai.
14. napirendi pont:
Vagyonügy: A Kálvária u. 16. tetőtér 8. sz. alatti lakás értékesítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 36/2014. (II.27.) számú határozata értelmében elrendelte a Kőszeg, Kálvária u. 16. tetőtér 8. sz. alatti 42 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlan liciteljárás útján történő értékesítését. A döntésnek megfelelően pályázati hirdetmény került kiírásra, azonban jelentkezők hiányában az eljárás eredménytelenül zárult.

Időközben az ingatlan Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint átmeneti szállásként kiutalásra került. Jelenleg ismét üresen áll a lakás, amelynek forgalmi értékét aktualizáltattuk, hiszen az értékbecslés érvényessége lejárt, értéke 4.620.000,-Ft.

A 8 lakásos társasházban már csak ez az egyetlen önkormányzati tulajdon van, amely a 2015. évi vagyongazdálkodási koncepció alapján egyedi döntés alapján elidegeníthető.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.


Kőszeg, 2015. szeptember 17.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető helyettes
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2014. (II.27.) számú határozatát visszavonja, egyúttal elrendeli a Kőszeg, Kálvária u. 16. tetőtér 8. sz. alatti 42 m2 nagyságú lakás liciteljárással való értékesítését az értékbecslésben szereplő 4.620.000,-Ft induló vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.