2015. Szeptember 24., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a kőszegi iskolák helyzetéről.
3. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A talajterhelési díjról szóló 19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Nemescsó község településrendezési eszközeinek módosítása.
6. - Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, Településfejlesztési Koncepció és Megalapozó Vizsgálat jóváhagyása.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
8. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2015. I. félévben végzett munkájáról.
9. - Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata.
10. - Döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére vissza nem térítendő támogatásról.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló („civil”) szabályzat módosítása.
12. - A 6903/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - Döntés a Kőszegi Futball Klub kérelméről.
14. - Vagyonügy: A Kálvária u. 16. tetőtér 8. sz. alatti lakás értékesítése.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. szeptember 24-i képviselő-testületi ülés anyagai.
6. napirendi pont:
Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, Településfejlesztési Koncepció és Megalapozó Vizsgálat jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 95/2014. (V. 29.) határozatával elfogadta, hogy a Belügyminisztérium támogatásával 2015. I. félévében felülvizsgálja a korábban elkészült településfejlesztési koncepciót és városfejlesztési stratégiát. A tervezés során a lakossággal, a civil és gazdasági szereplőkkel együttműködve, szakértők bevonásával, széles körű párbeszéd során került meghatározásra és kidolgozásra Kőszeg Város hosszútávra szóló Településfejlesztési Koncepciója és 2014-2020-ra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS).

A Belügyminisztérium által megbízott Pro Via ’91 Kft. az önkormányzattal együttműködve elkészítette az ITS megalapozó vizsgálati anyagát, a Településfejlesztési Koncepciót és az Integrált Településfejlesztési Stratégiát.

A vizsgálati anyag, valamint a fejlesztési irányok elfogadását követően folytatódott a tervezés a nyilvánosság és az államigazgatási szervek ismételt bevonásával a projektgazda Belügyminisztérium ellenőrzése alatt. A projekt zárásának feltétele az elkészült településfejlesztési dokumentumok szeptember 30-ig történő elfogadása.

A Megalapozó Vizsgálat anyaga az elfogadás óta bővítve lett a tervezési folyamattal összhangban, így kérném a 74/2015. (IV. 16.) képviselő-testületi határozat visszavonását és a módosított anyag elfogadását.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság, valamint a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatokat mindhárom bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a Megalapozó Vizsgálatot, az Integrált Településfejlesztési Stratégiát és a Településfejlesztési Koncepciót elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. szeptember 17.

A polgármester nevében:

Kovács Bence s.k.
projekt koordinátor
I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2015. (IV. 16.) képviselő-testületi határozatát visszavonja, egyidejűleg Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és Településfejlesztési Koncepciójának Megalapozó Vizsgálatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnalIII. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Településfejlesztési Koncepcióját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.