2015. Szeptember 24., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a kőszegi iskolák helyzetéről.
3. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A talajterhelési díjról szóló 19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Nemescsó község településrendezési eszközeinek módosítása.
6. - Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, Településfejlesztési Koncepció és Megalapozó Vizsgálat jóváhagyása.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
8. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2015. I. félévben végzett munkájáról.
9. - Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata.
10. - Döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére vissza nem térítendő támogatásról.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló („civil”) szabályzat módosítása.
12. - A 6903/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - Döntés a Kőszegi Futball Klub kérelméről.
14. - Vagyonügy: A Kálvária u. 16. tetőtér 8. sz. alatti lakás értékesítése.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. szeptember 24-i képviselő-testületi ülés anyagai.
15. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 135/2015. (VI. 25.) és a 136/2015. (VI. 25.) határozatában a képviselő-testület a kőszegi 1112/2 hrsz-ú, 3114 m2 nagyságú, közterület megnevezésű ingatlant a Kőszegi Sporthorgász Egyesület ingyenes használatába adta 2020. 04. 15-ig, továbbá a Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Sporthorgász Egyesület között a kőszegi 1112/3 hrsz-ú ingatlanon található tóra (Csónakázó tó) valamint a kőszegi 0115 hrsz-ú ingatlanon található tóra (téglagyári tó) vonatkozó halászati jog haszonbérbe adásáról szóló szerződések módosítását jóváhagyta.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina osztályvezető, hogy mindkét szerződés aláírása megtörtént.

A 137/2015. (VI. 25.) határozatában a képviselő-testület támogatta a Kőszegi Sporthorgász Egyesület azon elképzelését, amely szerint a kőszegi 1112/3 hrsz-ú ingatlanon a Csónakázó tó mellett látványtavat, sétautat és tanösvényt alakítana ki, továbbá a képviselő-testület engedélyezte, hogy a Kőszegi Sporthorgász Egyesület a tervezett látványtó helyén saját költségén geodéziai felmérést és talajfeltárási munkát végeztessen.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina osztályvezető, hogy az egyesület értesítve lett a döntésről.

A 146/2015. (VI. 25.) határozatában a képviselő-testület a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal korábban létrejött használati és ráépítési megállapodás 4. pontját módosította, mely szerint „a használó kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb 2015. december 15. napjáig jogerős használatbavételi és működési engedélyt kap a tervezett beruházásra és ezen időpontig megkezdi annak üzemeltetését…”
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina osztályvezető, hogy időközben a jogerős építési engedélyt az alapítvány megkapta. Legfrissebb információ szerint az alapítvány elnöke a tereprendezésről intézkedett, amely várhatóan jövő héten kezdődik.

A 150/2015. (VI. 25.) határozatával a képviselő-testület – a 2015. évi vagyongazdálkodási koncepciót módosítását követően – elrendelte a Kőszeg, 2059 hrsz-ú, 245 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan liciteljárás útján történő értékesítését az értékbecslésben szereplő 171.500,- Ft induló vételáron.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina osztályvezető, hogy az ingatlanra kiírt liciteljárás eredményesen zárult, a szerződés a nyertes ajánlattevővel megkötésre került.

A 151/2015. (VI. 25.) határozatában a képviselő-testület hozzájárult a Kőszeg, Kelcz-Adelffy utca 5. szám alatti társasházi alapító okiratban közös helyiségek közt szereplő X. számmal jelölt 8,21 m2 nagyságú tároló megnevezésű helyiség értékesítéséhez.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina osztályvezető, hogy a szerződéskötés folyamatban van.

A 152/2015. (VI. 25.) határozatával a képviselő-testület az ISES Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány részére ingyenes használatba adta a Kőszeg, Munkácsy M. u. 17. szám alatti épületet az Európa Ház felújítási munkái időtartamára, de legfeljebb 2015. szeptember 30-ig azzal, hogy a rezsifizetési kötelezettség az alapítványt terheli.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina osztályvezető, hogy a szerződés tartalma szerint az alapítvány már kiürítette az épületet, a kulcsot visszaadták)

A 156/2015. (VII. 30.) határozatában a képviselő-testület jóváhagyta 1.500.000,- Ft összeg kifizetését a 2013.11.25. napján a Puskapor u. 2. kerítése miatt történt balesettel összefüggésben felmerült vagyoni és nem vagyoni kár kompenzálása címén.
A határozatra jelenti dr. Bakács Nóra jogtanácsos, hogy a felperessel a peren kívüli egyezség létrejött, tehát elállt az önkormányzattal szemben indított keresetétől és ezen üggyel összefüggésben további igényt nem támaszt az önkormányzat felé.

A 161/2015. (VII. 30.) határozatában a képviselő-testület a Vas Megyei Kormányhivatal részére ingyenes használatába adta a Kőszeg, Rákóczi F. u. 13. szám alatti épületet a Kőszegi Munkaügyi Központ Kőszeg, Szűk utca 2. szám alatti épület felújításának időtartamára a határozat mellékletében szereplő haszonkölcsön szerződés szerint
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina osztályvezető, hogy a haszonkölcsön szerződés aláírása megtörtént.

A 162/2015. (VII. 30.) határozatában a képviselő-testület kinyilatkozta, hogy nem kíván bérleti szerződést kötni a Pannónia Szociális Szövetkezettel a Kőszeg, Petőfi tér 14/A (hrsz:2517/1) Lóránt Gyula Sporttelepen lévő Tekepálya és Sport Büfé hasznosítására és elrendelte a szükséges jogi lépések megtételét.
A határozatra jelenti dr. Bakács Nóra jogtanácsos, hogy beadta a kiürítés iránti keresetet a bíróságra, az idézést még nem kaptuk meg.
A Pannónia Szociális Szövetkezet kérelmére birtokvédelmi eljárás indult ellenérdekű félként megjelölt Huber László polgármester úr ellen. Csepreg Város Jegyzője járt el ez ügyben, aki megállapította, hogy polgármester úr nem sértett birtokot, hiszen a szövetkezet nem tudta igazolni az ingatlanban történő ottlétét.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság szeptember havi ülésén:
1. Jóváhagyta a Kőszeg, 454 hrsz-ú 155 m2 nagyságú és 455 hrsz-ú 212 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok a kérelmezők (Hideg Attila és Hideg Attiláné Kőszeg, Mohás út 114. sz. alatti lakosok) részére történő értékesítését az értékbecslésben szereplő forgalmi értéken azzal, hogy a rendezési terv szerinti szükséges útlejegyzést – melynek költsége a kérelmezőket terheli – követően a kialakuló utat Kőszeg Város Önkormányzata javára ingyenesen át kell adni.
2. A bizottság visszavonta a 31/2013. (II. 21.) számú határozatát és elrendelte a Kőszeg, Munkácsy M. u. 7. fszt. 4. szám alatti 48 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlan liciteljárás útján történő értékesítését 936.000,-Ft induló vételáron.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság szeptemberi ülésén kijelölte a Meskó u. 13. I. 10., az Írottkő u. 13/B. I. 3. és az Árpád tér 23. I. 4. üres lakások új bérlőit.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály 2015. augusztus 27. és szeptember 23. között összesen 78 települési támogatást, továbbá 6 lakhatási támogatást állapított meg.
Kőszeg, 2015. szeptember 23.
Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.