2015. Szeptember 24., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a kőszegi iskolák helyzetéről.
3. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A talajterhelési díjról szóló 19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Nemescsó község településrendezési eszközeinek módosítása.
6. - Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, Településfejlesztési Koncepció és Megalapozó Vizsgálat jóváhagyása.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
8. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2015. I. félévben végzett munkájáról.
9. - Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata.
10. - Döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére vissza nem térítendő támogatásról.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló („civil”) szabályzat módosítása.
12. - A 6903/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - Döntés a Kőszegi Futball Klub kérelméről.
14. - Vagyonügy: A Kálvária u. 16. tetőtér 8. sz. alatti lakás értékesítése.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. szeptember 24-i képviselő-testületi ülés anyagai.
8. napirendi pont:
A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2015. I. félévben végzett munkájáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 159/2013. (X.31.) határozatával a települési értéktár működtetésével, adminisztrációs feladatainak ellátásával, az értékek feldolgozásával és nyilvántartásával a Kőszegi Városi Múzeumot bízta meg, mint olyan intézményt, amely korábban is a helyi értékek azonosítását, gondozását végezte.
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 159/2013. (X.31.) határozatának 3. pontjában foglaltaknak megfelelően a Kőszegi Városi Múzeum elkészítette a Kőszegi Települési Értéktár Testület Szervezeti és Működési Szabályzatát és 2014-es évre vonatkozó Munkatervét, melyeket Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-i ülésén elfogadott.

A Kőszegi Települési Értéktár tagjai:
Révész József igazgató, Kőszegi Városi Múzeum (elnök)
Dr. Bariska István nyugalmazott főlevéltáros
Keszei Balázs igazgató, Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium
Pócza Zoltán igazgató, Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Dr. Tóth László osztályvezető, Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Humánpolitikai Osztály

A Kőszegi Települési Értéktár Testület többször jelentetett meg felhívás a Kőszeg és Vidéke, a www.koszeg.hu és a www.koszegimuzeumok.hu portálokon. A Kőszegi Városi Múzeum, mint a Települési Értéktár működtetésével, adminisztrációs feladatainak ellátásával, az értékek feldolgozásával és nyilvántartásával megbízott intézmény kibővítette intézményi honlapját egy külön erre a célra létrehozott menüponttal, ahol a felhívás, illetve a javaslattételhez szükséges minden dokumentum és segédlet elérhető, letölthető. A Kőszegi Települési Értéktárhoz lakosság részéről eddig egy javaslat érkezett be. (P. Buruzs Gyula, Posztógyár)
Révész József, a Kőszegi Települési Értéktár Testület elnöke tagja lett a 2015.január 14-én megalakult Vas Megyei Értéktár Bizottságnak, melynek munkájában rendszeresen részt vesz. 2015. június 14-án Cákon megtartotta első megbeszélését az alakuló Kőszeghegyaljai Térségi Értéktár, ahol Kőszeget Révész József képviselte. A Vas megyei Értéktár Bizottság 2015. június 24-i ülésén az alábbi Kőszegi, Kőszeghegyaljai értékeket vette fel a megyei értéktárba:
1., A Kőszegi-hegység és Kőszeghegyalja természeti és kulturális értékei. Javasolta: Dr. Markovits Tibor igazgató, Őrségi Nemzeti Park
2., Szőlő Jövésnek Könyve. Javasolta: Révész József elnök, Kőszegi Települési Értéktár Testület
3., Jezsuita officina bútorzat. Javasolta: Révész József elnök, Kőszegi Települési Értéktár Testület
4., Kőszeg várváros. Javasolta: Révész József elnök, Kőszegi Települési Értéktár Testület
5., Kőszegi vár. Javasolta: Révész József elnök, Kőszegi Települési Értéktár Testület
6., Chernel István öröksége. Javasolta: Révész József elnök, Kőszegi Települési Értéktár Testület

A Vas Megyei Értéktár a beérkezett javaslatokból megyei értékké érdemesre talált javaslatokat egy kiadványban (Vas Megyei Érték 2015) foglalta össze, melynek előkészítésében (szövegek, fotózás szervezése, előkészítése) részt vett a Révész József elnök. A kötetet 2015. szeptember 6-án, a Sárváron tartott Vas Megyei Értéknapon mutatták be.

A Földművelési Minisztérium várhatóan megjelenő pályázati kiírására készülve, előkészítésre került a benyújtandó pályázat. Azon részeknél, amelyeknél változás történhet (kiadvány szerkesztési, nyomdaköltség, stb) az árajánlatokat azok lejárta előtt aktualizáljuk.

A beszámolót megtárgyalta a humánerőforrás bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kőszegi Települési Értéktár Testület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.


Kőszeg, 2015. szeptember 18.

Révész József s.k.
elnök
Kőszegi Települési Értéktár Testület

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Települési Értéktár 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.