2015. Szeptember 24., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a kőszegi iskolák helyzetéről.
3. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A talajterhelési díjról szóló 19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Nemescsó község településrendezési eszközeinek módosítása.
6. - Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, Településfejlesztési Koncepció és Megalapozó Vizsgálat jóváhagyása.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
8. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2015. I. félévben végzett munkájáról.
9. - Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata.
10. - Döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére vissza nem térítendő támogatásról.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló („civil”) szabályzat módosítása.
12. - A 6903/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - Döntés a Kőszegi Futball Klub kérelméről.
14. - Vagyonügy: A Kálvária u. 16. tetőtér 8. sz. alatti lakás értékesítése.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. szeptember 24-i képviselő-testületi ülés anyagai.
10. napirendi pont:
Döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére vissza nem térítendő támogatásról.

Tisztelt Képviselő-testület!A hulladékgazdálkodási területen felmerült fizetési problémák kezelésére, a veszteség ellensúlyozására a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 25 000 000 Ft összegben folyószámla-hitelt vett igénybe, amelyért az önkormányzat, mint a Kft. tulajdonosa kezességet vállalt.
A hitel lejárata 2015. szeptember 30-a, a visszafizetés azonban saját forrásaikból nem biztosított, ezért a Kft. Igazgatója a mellékelt kérelmet nyújtotta be az önkormányzathoz. A kérelemben leírja, hogy 25 000 E Ft támogatásra lenne szükség a hitel visszafizetéséhez. A hitelkeret kihasználtsága jelenleg is szinte teljes összegű.
A kezességvállalással az önkormányzat már vállalta, hogy helyt áll a cég helyett a hitel visszafizetésekor, így javasoljuk vissza nem térítendő támogatás nyújtását a teljes összegben. A támogatás megadásához támogatási szerződés megkötése szükséges, amelynek a határozati javaslatban leírt feltételeket tartalmaznia kell.

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alakítsa ki álláspontját a fentiek tekintetében.

Kőszeg, 2015. szeptember18.


A polgármester nevében:

Sőbér Aurélia s. k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a hulladékgazdálkodásnál keletkezett veszteség ellensúlyozására, illetve a folyószámla-hitel visszafizetéséhez 25 000 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az általános tartalék terhére, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A támogatási szerződésnek az alábbi feltételeket tartalmaznia kell:

1. A Kőszegi Városüzemeltető Kft. 2015. szeptember 30-ig köteles a felvett folyószámla-hitelt teljes mértékben visszafizetni.
2. A 2015. október 1-je és december 31-e között felmerülő költségeket, és a támogatás összegén felül keletkező hulladékgazdálkodási veszteséget saját forrásból köteles finanszírozni.
3. A Kőszegi Városüzemeltető Kft. a veszteség finanszírozásához a pozitív eredménnyel működő fizető parkoló és nem lakás bérlemények bevételeit átcsoportosíthatja.

Felelős: Huber László polgármester, Kovács István igazgató
Határidő: azonnal

(A kérelmet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.