2013. Április 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
2.a - A távhőszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - A Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásról való leválása.
3. - A közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Tájékoztató az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkájáról.
7. - Megállapodás a rendelőintézet működtetéséről.
8. - A 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
9. - A Jurisics-vár projekt előrehaladási jelentése.
10. - A VASIVÍZ Zrt. üzemeltetési szerződése.
11. - A Kőszegi Sportklub támogatási kérelme.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. április 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
Szám: 148-8/2013.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését

2013. április 25-én (csütörtökön)
9 órakor

a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.
Napirend előtt: Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.

N A P I R E N D:
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
2/a. A távhőszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
2/b A Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásról való leválása.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
3. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
4. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
5. A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása. 113
Előadó a polgármester nevében: Szima Andrea városi főépítész.
6. Tájékoztató az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkájáról.
Előterjesztő: Bakos György elnök.
7. Megállapodás a rendelőintézet működtetéséről.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
8. A 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
9. A Jurisics-vár projekt előrehaladási jelentése.
Előterjesztő: Ujvári Csaba projektmenedzser.
10. A VASIVÍZ Zrt. üzemeltetési szerződése.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
11. A Kőszegi Sportklub támogatási kérelme.
Előterjesztő: Huber László polgármester.


Napirend után:
közérdekű kérdések, javaslatok és bejelentések.


Kőszeg, 2013. április 19.
Huber László
polgármester