2013. Április 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
2.a - A távhőszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - A Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásról való leválása.
3. - A közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Tájékoztató az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkájáról.
7. - Megállapodás a rendelőintézet működtetéséről.
8. - A 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
9. - A Jurisics-vár projekt előrehaladási jelentése.
10. - A VASIVÍZ Zrt. üzemeltetési szerződése.
11. - A Kőszegi Sportklub támogatási kérelme.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. április 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
11. napirendi pont:
A Kőszegi Sportklub támogatási kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!


A Kőszegi Sportklub a mellékelt kérelmet nyújtotta be az önkormányzathoz. Kérik, hogy a tekepálya és a sportbüfé bérleti szerződésében szereplő, az új bérlő által bérleti jog megváltás címen megfizetett 1 644 000 Ft-ot az önkormányzat támogatásként biztosítsa a számukra. A sportklub 2013. évben az önkormányzat költségvetésében szereplő 1 416 667 Ft támogatásban részesült, amely az előző évi támogatás 2/12-d része, így elmondásuk szerint komoly likviditási problémával küzdenek, és további gondot okoz a salakos pályán tervezett, pályázati forrásból megvalósuló felújítás saját erejének biztosítása is.
Ugyanakkor az önkormányzat költségvetési rendelete szerint a többletbevételeket a forráshiány csökkentésére kellene fordítani.
A fentiek miatt képviselő-testületi döntést igényel, hogy az önkormányzat ezen összeget rendelkezésre bocsátja-e, és ezt visszatérítendő, vagy végleges formában teszi.
Ha a képviselő-testület a visszatérítendő támogatás mellett dönt, a befolyó bérleti díj fedezetet nyújthat a visszafizetésre, vagy – amennyiben a sportklub támogatásban részesül - a későbbi támogatási összegből levonható. Ha pedig a támogatás vissza nem térítendő lesz, az éves támogatási szerződésbe kell ezen összeget beépíteni.

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi és a humánerőforrás bizottság. Mindkét bizottság a határozati javaslat „A” változatát ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alakítsa ki álláspontját a fentiek tekintetében.

Kőszeg, 2013. április 19.


Huber László s. k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT

A változat : Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Kőszegi Sportklub részére 1 644 000 Ft visszatérítendő támogatást nyújt a mellékelt kölcsönszerződés szerint. A képviselő-testület a kölcsönszerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: azonnal

B változat: Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Kőszegi Sportklub részére a 2013. évi költségvetésben szereplő 1 416 667 Ft támogatáson felül 1 644 000 E Ft támogatást nyújt, a megfizetett bérleti jog megváltás terhére. A támogatási szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)