2013. Április 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
2.a - A távhőszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - A Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásról való leválása.
3. - A közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Tájékoztató az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkájáról.
7. - Megállapodás a rendelőintézet működtetéséről.
8. - A 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
9. - A Jurisics-vár projekt előrehaladási jelentése.
10. - A VASIVÍZ Zrt. üzemeltetési szerződése.
11. - A Kőszegi Sportklub támogatási kérelme.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. április 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
6. napirendi pont:
Tájékoztató az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkájáról.

Az Írottkő Natúrparkért Egyesület és Tourinform 2012. évi tevékenysége

Az Írottkő Natúrparkért Egyesület a 2012-es évet az előző évekhez hasonló anyagi kondíciókkal indította. A városi költségvetés véglegesítéséig labilis volt az egyesület költségvetése (április), nem lehetett stabilan, hosszú távon tervezni. Ennek oka, hogy költségvetésünk közel 50 %-át biztosítja Kőszeg a helyi Tourinform működési feltételeinek biztosításával, így nagyrészt Kőszeg város támogatásától függ az iroda anyagi helyzete. 2010. óta az egyesület - működési költségeinek szinten tartása miatt - rendszeresen több olyan tevékenységet, projektet vállalt fel, ami nem feltétlenül állt közel az egyesület profiljához: munkaerő-piaci és foglalkoztatási információadás, térségi paktum résztvevők munkájának összehangolása. A felvállalt projektek menedzselésére kapott bértámogatás fontos anyagi juttatást jelentett egyesületünknek, de emiatt a város által előírt 2 fő Tourinform munkatársat - kizárólag turisztikai munkára - nem lehetett biztosítani. Alaptevékenységünket (turisztikai információadás) ügyeletszerűen látták el munkatársaink, alkalmanként támogatott munkaerővel, vagy szakmai gyakornok segítségével. 2012-ben a Munkaügyi Központ és a Paktum munkálataira Reményi Anita, valamint Bartók Alexandra volt munkatársunk, közülük Reményi Anita szerződése lejárta után eltávozott irodánktól. A nyertes IGEN pályázat projektmenedzseri és projektasszisztensi feladatait – pályázati forrásból finanszírozva eddigi kollégáink látták el. Az alpannonia® projekt 2012.novemberében lezárult. Az egyesület fennállásának 15. évi (dísz)közgyűlését a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával rendeztük meg április 17-én Kőszegen. Itt jelentettük be egy újabb település, Csepreg egyesületi belépését. Szintén áprilisban tartottuk az Írottkő Natúrpark 15 éves jubileumára meghirdetett vetélkedősorozat 3 döntőjét. A 7 hónapig tartó, 5 korosztályban meghirdetett vetélkedősorozatban több mint 500 fő vett részt, s a verseny végeztével több, mint 331 fő részesült jutalmazásban (tárgyi jutalmak mellett az IGEN projekt által finanszírozott natúrparkos autóbuszos kirándulásán 80 gyermek vehetett részt). 2012. őszén 16 év – 16 település címmel újra meghirdettük a natúrparki vetélkedősorozatot, mert az előző év tapasztalatai alapján a natúrpark identitás, a natúrparki információszerzés, tanulás egyik fontos pillére ez a verseny. A REGIONET projekt támogatásával 10 alkalommal bormarketing és 10 alkalommal gombaismereti előadássorozatot szerveztünk a natúrpark telephelyein. Ezeket az alkalmakat használtuk fel térségi információs napok biztosítására.
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2012-ben tagdíj-és Alapszabály változtatást hajtott végre: a települések tagdíját a 160 ft-os lakossági alapdíjon felül a települési IFA bevétel 5 %-nak hozzájárulásával határoztuk meg (TDM pályázatnál elvárt támogatás az IFA államilag növelt összegének 30 %-a). A turisztikai vállalkozások esetében kategóriánként állapítottuk meg a tagdíjat, melynek befizetésével egységes és mindenkire vonatkozó marketing megjelenést biztosítunk tagjainak. Így összevontuk és ésszerűsítettük az eddig külön fizetett tagdíjat és külön fizetett turisztikai marketingtámogatást.
Kőszeg Város Önkormányzatával között megállapodás alapján szeptembertől egyesületünk vállalta a Koronaőrző bunker működtetését, mely újabb bevételi forrást jelenthet egyesületünknek. Szeptember-október hónapokban a nyitva tartást kísérleti jelleggel hetente 1 alkalommal, egyesületi önkéntessel oldottuk meg (végzett munkaérték: kb 40000 ft). Látogatószám 2 hónap alatt: 598 fő.

Az alábbi felsorolás számszerűen és dátum alapján bemutatja, hogy egyesületünk alkalmazottai/menedzsmentje mennyi és milyen típusú feladatokat végeztek 2012-ben:

Egyesületi-és projekt tevékenységek
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2012-ben 2 közgyűlést, 6 kibővített elnökségi ülést és 3 elnökségi ülést tartott, melyeknek témái: beszámolók, munkatervek, alapszabály módosítási javaslatok, költségvetés elfogadása, pályázati önerők, személyi ügyek megvitatása.


• Január 10. Boros megbeszélés a Kőszegi Borok Háza további, egyesületi működtetésével kapcsolatban
• Január hónapban kiállítás a Bechtold Látogatóközpontban. A kiállításon bemutatásra kerültek a 15 év – 15 település vetélkedősorozat karácsonyi témájú képzőművészeti kiállítására beérkezett alkotásai.
• Január 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26-án vetítéssel egybekötött natúrpark bemutatót tartottak egyesületi munkatársaink a natúrpark településeken és Kőszegen a 15 év-15 település vetélkedősorozat résztvevő intézményei számára (óvodák, iskolák, középiskolák)
• Január 20. Projektegyeztető megbeszélés az ŐNP munkatársaival a Madarak és Fák Napja munkafolyamatairól
• Január 25. Csepreg testületi ülésén natúrpark prezentáció a testületi tagok részére
• Január 31. VÁTI IGEN-ERFA-szerződés egyeztetés Sopronban
• Február 8. alpannonia® projektpartneri egyeztetés St. Jakob im Walde-ban
• Február 9. PaNaNet előadás a natúrparkról a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban
• Február 10-11. Mária utas hétvége Gencsapátiban: projekt ismertetők, szakmai konzultációk
• Február 16. Kőszeg Város képviselőtestületi ülésén való részvétel az egyesület költségvetésével kapcsolatban
• Február 20. Munkamegbeszélések a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházzal egy új városi kiadvány, új kőszegi szlogen kialakításában
• Február 21. Munkamegbeszélés a kőszegdoroszlói Pince-bejárással kapcsolatban
• Február 23. Kistérségi ülésen való részvétel
• Március hónapban kiállítás az SOS Gyermekfaluban a 15 év-15 település vetélkedőre készült rajzokból
• Márciustól májusig 10 alkalommal REGIONET pályázati támogatás segítségével ingyenes bormarketing előadássorozatot szerveztünk a natúrpark 5 telephelyén: Lukácsházán, Horvátzsidányban, Velemben, Bozsokon és Kőszegdoroszlón
• Március 2. Részvétel NEA képzésen Szombathelyen
• Március 6. Önkéntes Civil Centrum – Információs napon részvétel Szombathelyen
• Március 8. IGEN-projektpartneri egyeztetés Markt Neuhodisban
• Március 9. Részvétel Őriszentpéteren, a 10 éves Őrségi Nemzeti Park ünnepi programján
• Március 18-án lett-litván EDEN delegáció fogadása Kőszegen és a Natúrboltban, kalauzolása a natúrparkban ill. a Virágudvarban
• Március 20, 21, 22-én, a 15 év - 15 település résztvevői csoportjai, települései részére 7 csoportban szabadtéri tanösvény ismertetők, játékok, túraelőadások szervezése és lebonyolítása Kőszegen az alpannonia® túra-és szabadidőparkban
• Március 24-én Országos Natúrpark szövetségi közgyűlés Csákváron, a Vértes Natúrparkban
• Április 14. A 15 év – 15 település natúrparki vetélkedősorozat 3 korosztályos döntője Kőszegen. A 2011.któberében induló vetélkedősorozat 5 korosztályban lett meghirdetve. Beérkezett nevezések száma 55, nevezők létszáma: 516 fő. A havonta kiírt szellemi feladatok és a döntők kérdéseinek összeállítása egyesületi önkéntesünk vállalása (munkaértéke: 150000 ft)
• Április 16-tól fotókiállítás a Bechtold Látogatóközpontban. Témája az Írottkő Natúrpark története, az elmúlt 15 év eseményei, programjai
• Április 17-én az egyesület 1997-es megalakulása alkalmából ünnepi díszközgyűlés szervezése a Vidékfejlesztési Minisztérium anyagi támogatásával
• Április 17-én a 15 év – 15 település vetélkedősorozat eredményhirdetése, a nyerteseknek fogadás a Bechtold Látogatóközpontban
• Április 18-án Erdészeti lakossági fórumon részvétel Szombathelyen. Témája: a Szombathelyi Erdészeti Zrt által összeállított „Alpokalja Közjóléti Erdőtervezés” koncepciója
• Április 18. IGEN-projekt – tájékoztató a projektszintű jelentésről a VÁTI-ban
• Április 20-án Zöld Forrás pályázat anyagi támogatásával a kőszegi Bechtold István megyei természetismereti verseny megrendezése, annak döntője a Bechtold Látogatóközpontban
• Április 25-26. IGEN tréning az Írottkő-Geschriebensten Natúrpark menedzsmentjei részvételével
• Április 26-27. A Kőszegi Kistérségi Társulással együtt Green Mountain projekt képviselete Görögországban
• Április 28-29. Az 1. osztrák natúrpark, a Mödling melletti Sparbachban megalakulásának 50 éves évfordulójára szervezett konferencián magyar részvétel a Magyar Natúrpark Szövetség képviseletében
• Májusban, júniusban és szeptemberben a REGIONET pályázati támogatás segítségével 10 alkalommal ingyenes gombaismereti előadássorozat szervezése a natúrpark 5 telephelyén: Lukácsházán, Velemben, Bozsokon, Horvátzsidányban, Kőszegdoroszlóban
• Május 19. alpannonia® bakancsos túratalálkozó – szabadidőpark avatása Kőszegen a Bechtold Látogatóközpont melletti parkban
• Május 23. IGEN projekt – kirándulás a Geschriebenstein Naturparkba a 15 év – 15 település vetélkedő nyerteseivel
• Május 24. alpannonia® filmbemutató Bernsteinben
• Május 31. IGEN-egyeztetés magazin 2.számáról Kőszegen
• Június 1-én Részvétel Stadtschlainingban, az alpannonia® határon átnyúló projekt záró konferenciáján
• Június 7-10-ig alpannonia® túravezető képzésen való részvétel Ausztriában
• Június 20. alpannonia® egyeztetés a Vas Megyei Önkormányzaton
• Június 22. Velem – alpannonia® túradélután, velemi projektzáró
• Június 27. PaNaNet kerékpártúrán alpannonia® és IGEN projektek képviselete Kőszegen
• Július 5. Egyesületi bemutatkozás, prezentáció megtartása Budakeszin, a megalapítás előtt álló Budakörnyéki Natúrpark meghívására
• Július 7-8. Országos Natúrpark Közgyűlés Hollókőn; részvétel a Palóc Kereszt ünnepén tartott herencsényi búcsúban, natúrpark képviselet a rendezvény alatt
• Július 26. Kőszeg testvérvárosából, az angliai Sherborne-ból érkezett vendégek fogadása
• Július 30. alpannonia® terepbejárás a Vas Megyei Önkormányzat képviselőivel a Szulejmán-kilátónál, Koronaőrző bunkernél
• Augusztus 20. alpannonia projekt keretében Koronaőrző bunker avatása
• Augusztus 31. alpannonia® projekt keretében Szulejmán-kilátó avatásán való részvétel
• Szeptember 14. alpannonia® szakmai délután az Írottkő Vándorlás keretében
• Szeptember 18. alpannonia® projektpartneri találkozó a Stájer-házaknál
• Szeptember 15-én meghirdetésre került a 16 év -16 település című natúrparki vetélkedősorozat immár 2. alkalommal. 40 nevezés alapján 377 fő jelentkezett a versenyre, ebből óvodás: 9 csoportban 90 fő, alsó tagozatos iskolás 8 csapatban 107 fő, felső tagozatos iskolás 10 csapatban 116 fő, középiskolás 2 csapatban 10 fő, 6 felnőtt csapatban 32 fő, és 5 család 22 fővel.
• Szeptember 1-október 31. között – Kőszeg Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján – egyesületünk működteti a Koronaőrző bunkert, melynek látogatottsága a 2 hónap alatt 598 fő. A létszám 40 %-át az előre bejelentett, de a nyitvatartási időtől eltérő időpontban érkezők tették ki.
• Szeptember 19-20. Osztrák natúrparkos kollégákkal németországi tanulmányút a Bayerischer Wald Natúrparkba az IGEN projekt támogatásával
• Október 3. IGEN projektpartneri megbeszélés Bécsben
• Október 4. alpannonia® projekt képviselete a bécsi Magyar Nagykövetségen a Turizmus Napon
• Októbertől: „16 év – 16 település vetélkedősorozat kezdete, mely 6 hónapon át tartó szellemi és gyakorlati feladatokat jelentenek a résztvevőknek
• Október : Részvétel LEADER-pályázati információs napon, Csepregen

Fórumok, marketing megjelenések
• Boros fórum a Kőszegi Borok Házában a GREEN MOUNTAIN helyi termék, „Boros jövő” projekt kapcsán
• Január 25. Városmarketing megbeszélés a Polgármesteri Hivatalban
• Február 14. Paktum ICS ülés Csepregen, valamint kistérségi ülésen való részvétel Kőszegen
• Március 7. Turisztikai fórum a lakosság és a szakmai képviselet részére Kőszegen (38 fő)
• Április 21. A Bor és Klíma konferencián egyesületi prezentáció megtartása – Nyílt Nap a Borok Házában
• Május 2. Részvétel a Paktum Kőszegi ülésén
• Május 24. Részvétel Budapesten, az Országos Tourinform Találkozón
• Június 07. a Vas Megyei Közgyűlés jánosházi vendégcsoportja fogadása: Kőszegi városnézés, és tájékozató a város turisztikai látnivalóiról, projektjeiről
• Június 13. részvétel a Holdfényliget Nyílt Napján Gyöngyösfalun
• Június 15-16. Az Országos Natúrpark Szövetség meghívására Andreas Weissen kőszegi látogatása; előadás, beszélgetés, fórum a Svájci Natúrparkokról
• Július 18. Megbeszélés Markt Neuhodisban a szeptemberi Írottkő Vándorlásról
• Július 19. Megbeszélés Kőszegen Mária-út témakörben
• Július hónapban a „Kőszeg történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása” projekt keretén belül képzőművészeti tábor szervezése és Kőszeg történelmi emlékeiről készítendő művek koordinálása
• Augusztus 22. Turisztikai információs ügyelet a „Fesztivál a határon” rendezvény regisztrációs napján
• Kőszeg Város megkapta Vas megye „Legkeresettebb üdülőhelye” címet. A Vas Népe turisztikai felmérésben Tourinform irodánk is segítséget nyújtott
• Szeptember 1. II. Natúrnapot szervezett a Cáki Önkormányzat, egyesületünk marketingtámogatást biztosított
• Szeptember 14. Boros megbeszélés Kampits Lászlóval, a koszegiborokhaza.eu honlap készítőjével boros projekt-és játékötletekkel kapcsolatban (az elkészített honlap önkéntes munkaértéke: 80000 ft)
• Szeptember 25. Herényiek Házában részvétel a Visegrádi Alap pályázati tájékoztatóján Szombathelyen
• Szeptember 27. A Turizmus Napja alkalmából Kőszeg prospektusokat, Natúrpark térképet kaptak ajándékba a Tourinform irodába betérő turisták, valamint EDEN kérdésekre adott helyes válasszal EDEN – pendrive - ot lehetett nyerni ezen a napon
• Október 4. Önkéntes túravezetőkkel megbeszélés, térképegyeztetés az új natúrpark térkép készítésével kapcsolatban
• Október 9. Részvétel a Civil Információs Centrum kihelyezett megbeszélésen Kőszegen
• Október 11-12. részvétel Green Mountain tanulmányúton az Aggteleki Nemzeti Parkban
• Október 13-14. Helyi termékkel kiállítóként részvétel az EDEN-díjas Durdevacban a „Gyümölcsnapok” elnevezésű programon (Horvátország)
• Október 17. Green Mountain fórum a kistérség szervezésében az Írottkő Hotelben
• November 8. Részvétel az „e-create” projekttájékoztatón a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt-nél Szombathelyen
• November 22. Részvétel Budakeszin a Pilisi Parkerdő Zrt és a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület egyezető tárgyalásán, előadás az Írottkő Natúrpark munkájáról
• November 22. Budakeszi – részvétel a Magyar Natúrpark Szövetség közgyűlésén
November 28. Megbeszélés túravezetőkkel a 2013. évi túrákról, feladatokról
December 4. Megbeszélés a Kőszegi Borút tagjaival 2013. évi rendezvényekről, a 2012. év értékelése a Kőszegi Borok Háza vonatkozásában (8 fő)

Társadalmi akciók, rendezvények
• Natúrpark fotópályázat egész évben, melynek díjazását havonta az egyesület biztosítja (7 fő)
• Márciustól októberig KŐSZEGI KULTURÁLIS KINCSKERESŐ helyismereti játék (díjazása: oklevél és kitűző, melyet az egyesület önerőből biztosít; résztvevők: 187 fő)
• Április 2-30. között tisztasági akció a Föld Napja tiszteletére a natúrpark teljes területén (résztvevők: 16 szervezet, 902 fő)
• Május 2. egyesületi takarítás Kőszegen (résztvevők 110 fő)
• Május 11-12. MADARAK ÉS FÁK NAPJA megrendezése a VM Zöld Forrás 2011. évi, valamint a Tiszta Formák Alapítvány támogatásával (ŐNP-vel közös lebonyolítás; látogatószám: 500 fő. Önkéntes segítők száma: 8 fő (végzett munkájuk értéke: kb 280000 ft)
• Május 19-20. EDEN-ből EDEN-be Kőszegen és az Őrségben (Kőszegi látogatószám: 300 fő, Őrségi kirándulók száma: 35 fő)
• Május 21-én és május 25-én 2 autóbuszos kirándulás szervezése a Jeli arborétumba a 15 év – 15 település díjazottjai részére (mindkét alkalommal a buszköltség 50 %-át egyesületünk finanszírozta)
• Július 24-én egyesületi takarítás önkéntesekkel a Hétforrásnál (18 fő önkéntes, munkaértéke: 90000 ft)
• Július 28. HÉTFORRÁS PIKNIK, ahol gyalogtúrák, kézműves bemutató, fúvószene, totók, magyar és angol nyelvű játékprogramok kerültek lebonyolításra (látogatók száma: 600 fő)
• Szeptember-október:„Több nyomon a városban” Kőszeg által megvalósított Jurisics-téri projekt részeként helytörténeti sorozat. A program 6 helytörténeti sétájához látogatóközönség szervezése, programmarketing biztosítása (látogatók száma: 55 fő).
• Szeptember 15-16. ÍROTTKŐ VÁNDORLÁS – alpannonia® nemzetközi túratalálkozó (látogatószám: 300 fő)
• Szeptember 17-22 között Európai Mobilitási Hét, szeptember 21-én AUTÓMENTES NAP rendezése Kőszegen, (látogatószám: 300 fő)
• Szeptember 28-29. Egyesületi önkéntesek csapatépítő tréningje a Stájer-házaknál (résztvevők száma: 18 fő)
• Október 12. „Több nyomon a városban” címmel helytörténeti séta szervezése Kőszegen a 16 év – 16 település vetélkedősorozatban résztvevő általános és középiskolások részére (előadó: Söptei Imre levéltáros. Látogatószám: 65 fő)
• Október 21-22. A Natúrpark ízei – Gasztronómiai fesztivál, Orsolya napi vásár közös rendezése a Jurisics-vár Művelődési Központ-és Várszínházzal. A rendezvény alatt bemutatkoztak a natúrpark települései, kézművesei, civil szervezetei, volt vásár, horvát, német nemzetiségi ételek bemutatója, valamint kulturális programok; a rendezvény alatt lekvár, sütemény versenyt, civil főzőversenyt szerveztünk. A 16 év – 16 település vetélkedősorozat gyakorlati feladataiként készített süteményeket jótékony céllal árusítottuk, az őszi terményeket, ajándéktárgyakat kiállítottuk, és ezek vásárát is megszerveztük (látogatók száma: 10000 fő)
• November 23-december 23. Advent a Natúrparkban karácsonyi kiállítás és vásár a natúrpark területén élő helyi terméket előállító kézművesek alkotásaiból (látogatószám: 500 fő)
• December 7-9. KŐSZEGI ADVENT szervezése a Jurisics-téren a REGIONET projekt anyagi támogatásával (látogatószám: 440 fő). December 7-én a térség turisztikai vállalkozóinak bemutatkozására, kedvezményeinek meghirdetésére került sor (bemutatkozó vállalkozások száma:10). Vásárt szerveztünk a helyi kézműves termékekből, mellette kulturális programot a térség civil együttesei biztosítottak. A rendezvény alatt kiállítottuk a 16 év – 16 település vetélkedő gyakorlati feladataiként elkészített karácsonyi tárgyait, betlehemeit. A helyszín dekorálását, technikai felszerelését egyesületi munkatársaink mellett önkéntesek segítették (3 fő önkéntes, munkaértékük: 28000 ft)

Rendezvények látogatószáma: 12740 fő; társadalmi akciók látogatószáma: 1355 fő

Programszervezés
„Ha hétvége, akkor Kőszeg és a Natúrpark!”címmel egész éven át tartó ingyenes, tematikus programsorozatot szerveztünk a natúrpark magyar-és osztrák oldalán minden hétvégén, melyek az alábbi témakörök köré szerveződtek: gyalogos-és kerékpáros túrák vezetővel, helytörténeti-kultúrtörténeti séták-vezetések Kőszegen és a Natúrpark településeken, borkóstolók a Kőszegi Borút pincészeteinek bemutatkozásával.

Az Írottkő Natúrpark éves rendezvénynaptárjának összeállítása és kiadása mellett havi és heti programajánlókat készítettünk, annak plakátolását végeztük (A3, A4 plakátok száma éves szinten: kb 2000 db, melynek kihelyezése részben a Jurisics - vár Műv. Központ segítségével történt). A programok népszerűsítése céljából feladatunk volt a médiával, a sajtó képviselőivel a folyamatos kapcsolattartás.

Jelentősebb szakmai részvétel
• Június 6. NETA-képzés tourinformátoroknak Budapesten
• Augusztus 5-6-7. A kőszegi Ostromnapokon turisztikai információs szolgálat biztosítása és a Kőszegi Ostromnapok Egyesület felkérésére Ostromvásár szervezése
• Augusztus 3-5. A horvátországi, EDEN - díjas durdevaci delegáció fogadása/kalauzolása az Ostromnapok rendezvény alatt
• Augusztus 9. Tourinform ellenőrzés Kőszegen
• Szeptember 12-13. Részvétel Tourinform study - touron Zalaegerszegen
• Október: Munkamegbeszélés a Civil Információs Centrum szombathelyi munkatársaival Kőszegen
• Október: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Helyi Termék Klaszter tagja részére prezentáció, programszervezés a natúrparkban
• Október 24. Zalaegerszegi turisztikai egyesület tanulmányútja Kőszegre: részükre prezentáció és egyesületi bemutató szervezése
• November 23-24-én Szakmai részvétel biztosítása a Green Mountain Nemzetközi Konferencián Kőszegen
• November 14-15. Országos Tourinform Találkozón részvétel Budapesten
• November 17. Paktum konferencia rendezése Bükön
• December 15. alpannonia® workshop Kőszegen
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2011-es kezdeményezése alapján a Magyar Natúrpark Szövetség újraszerveződött, új tagokkal bővült, Alapszabály módosításának előkészítése folyik. A szövetség új elnöke Básthy Béla, Kőszeg város alpolgármestere. Ennek alapján a Szövetség munkájának adminisztrációja, pénzügyi és könyvelési előkészítési munkálatai helyben, Kőszegen folynak, ezért ezt a munkát egyesületünk vállalta/végzi.

Marketing
1.) Utazási vásárokon, kiállításokon Kőszeg és az Írottkő Natúrpark turisztikai kínálatát az egyesület turisztikai marketing kerete, valamint a Magyar Turizmus Zrt nyertes EDEN-projektje által támogatott megjelenés alapján prezentálta.
Részvételek: Budapest (2012. március 1-04, Pécs (március 9-11.), Debrecen (március 23-25.)

2.) Média megjelenések:
Televízió: -TRIO-TV: február, március, május, október hónapokban programokról híradás
-TRIO-TV: május 19. ill. 24. alpannonia® magazinműsor felvétele
-Szombathelyi TV-felvétel boros és gomba előadássorozatról márciusban, júniusban.
- PROMO MARKETING ÉS MÉDIA SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET - filmforgatás Kőszegről a Jurisics-téri projekt kapcsán
-Travel Channel Ostromforgatás Kőszegen augusztus 22-én
-M1 filmforgatás Kőszegről Zegzugos történetek címmel, ennek kapcsán Natúrbolt és Virágudvarbeli felvételek

Rádió: -Rádió Szombathely - híradás az alábbi programokról: Madarak és Fák Napja, Hétforrás piknik, Tisztasági akció, Autómentes Nap, Natúrpark ízei
-Magyar Katolikus Rádió: rendszeres híradás egyesületi aktualitásokról : Natúrpark turista Kártya, 15- év-15 település vetélkedősorozat, tisztasági akció, Madarak és Fák Napja, boros – és gomba előadássorozat, Hétforrás piknik, Autómentes Nap, Natúrpark ízei-gasztronómiai fesztivál, Orsolya napi vásár, birssajtkészítés, szirupok és gyógyborok/likőrők készítése
-Kossuth Rádió: riport az IGEN Natúrpark Turista Kártyáról június 11-én
-Corvinus Rádió Sopron: riport egyesületi aktualitásokról (Önkéntes forrástakarítások, tisztasági akció, Madarak és Fák Napja

Újság: -Vas Népe: híradás heti rendszerességgel programokról, akciókról, egyesületi, turisztikai történésekről
-Kőszeg és Vidéke rendszeres havi megjelenések
-Turista Magazin
-Répcevidék
-Turizmus Trend
-Fesztivál Kalauz
-Itthon Otthon van
-Nők Lapja: Advent, ahogy mi szeretjük

Egyesületi hírekről, pályázatokról, programjainkról hetente ingyenes híradást küldtünk sajtólistánk tagjainak (50 fő)

Fizetett hirdetések, nagyrészt az IGEN Turista kártya marketingkampánya alapján:

-PBGSZ Nonprofit Kft
-NET Centrum Kft
-Európai Utazási és Információs Központ
-Via Pannonia Kft
-PP Hungary Kiadó Kft
-G-Mentor Kft
-Budai Polgár/Hidegkuti Kilátó
-Kőszeg és Vidéke
-Országos Szakmai telefonkönyv


3.) Kiadványok saját szerkesztésben, vagy szakmai / szervezési támogatással
- Programfüzet: 6 000 db + 1000 db programkocka
- Évszakok: 2 000 db /évszak, összesen 8000 db
- Egyesületi bemutató kiadvány: 500 db
- Környezetbarát nebuló a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás támogatásával: 1000 db
- Látnivalók az alpannonia® magyarországi szakaszán: 2 000 db (alpannonia® finanszírozás)
- Kőszeg szóróanyag térképpel: 10000 db (alpannonia® finanszírozás)
- IGEN – magyar-német kétnyelvű magazin 11 300 példányban, osztrák kiadás (terjesztés magyar, osztrák natúrpark településeken)
- Touristnet kiadvány a térség turisztikai szolgáltatói által összeállított csomagajánlatokkal 10000 db
(Vas m. Iparkamara kiadványa, magyar, német, angol nyelven)
- Grenzenlos aktiv (kiadvány + térkép) 5000 db (Vas m. Iparkamara kiadványa)
-Írottkő Natúrpark Kalauz: 7000 db magyar
-Bakancsos turizmus a Kőszegi hegységben - alpannonia ® zárókiadvány: 5000 db magyar (alpannonia® finanszírozás)


Kiadvány saját kiadásban összesen: 40500 db, kiadvány más szervezet kiadásában: 15000 db, újság összesen: 11300 db


Új, jelzésekkel kiegészített és javított térképet készíttettünk, mely magában foglalja a 16 magyar település közigazgatási határát, az Írottkő-Geschriebenstein natúrparkokat, túraútvonalakat, látnivalókat.

Marketing tevékenység pénzügyi helyzete
2007. óta az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötött megállapodás alapján Kőszeg Város Önkormányzata ugyanolyan arányban támogatja marketingtevékenységünket, amilyen arányban támogatják egyesületünket a térség turisztikai szolgáltatói - ennek 2012. évi összege: 1, 8 M Ft, mely ebben az évben azonos a tagdíjjal. Kőszeg város Önkormányzatának marketing hozzájárulása: 1, 3 M Ft. A marketingkeret tételes elszámolását közvetlenül Kőszeg Város Önkormányzat Pénzügyi Osztálya részére 2012. december hónapban készítettük el. Éves szinten turisztikai/marketing összes bevétel: 2, 8 M ft, összes marketing jellegű kiadás: 3 , 271M Ft. A többletkiadás forrása a 2011. évi 0, 471 Ft megtakarítás volt, melynek felhasználását 2012-re csoportosítottuk át.
2012-ben az egyesület tagdíjváltoztatást hajtott végre, mely alapján a turisztikai vállalkozók részére alapjogon jár a marketingszolgáltatás. A módosítást nagy lépés és alapfeltétel az esetleges TDM-mé válás, vagy TDM-pályázat beadása esetén is.

Helyi termékek megjelenítése
A helyi termékek piacra jutását több módon is segítette egyesületünk: egyrészt a térség helyi terméket előállító kézműveseinek megjelenésére alapuló rendezvényekkel, másrészt a Natúrbolt és a Virágudvar marketing tevékenységével, az ott rendezett előadások, bemutatók reklámozásával (8 alkalommal 429 fő részvételével).
A kőszegi bor és a Kőszegi Borút esetében állandó marketingtevékenységet folytattunk: az egyesületi rendezvények rendszeres helyszíne a Kőszegi Borok Háza. Folyamatosan reklámoztuk a szőlő- és bortörténeti kiállítást, borkóstolókat szerveztünk (5 alkalommal 120 fő részére), a Kőszegi Borok Házában ingyenes Nyílt Napot tartottunk az érdeklődők részére (látogatószám: 45 fő).
Helyi termék rendezvényeink: EDEN-nap, Hétforrás piknik, Kőszegi Szüret, Natúrpark ízei-gasztronómiai Fesztivál, Orsolya napi vásár, Kőszegi Advent. Az UTÍRÓ Egyesület 2012. őszén beindította a helyi termék piacot Kőszegen, ahol nagyrészt a natúrpark ill. a kőszegi kistérség helyi termelői, kézművesei árusítottak. A nagy érdeklődésre való tekintettel decemberben 2 adventi hétvégén is volt lehetőségük erre.

Pályázati tevékenység
Az iroda által beadott és megnyert pályázatok:
• Nemzeti Civil Alap: Működési támogatás 853 700 Ft
• Tiszta Formák Alapítvány: Madarak és Fák Napja programján DOTTÓ biztosítására 140000 Ft
• Zöld Forrás pályázat 2012. évi környezetvédelmi programokra 998100 Ft
• alpannonia® határon átnyúló ETE pályázat, mely az alpannonia® élményútvonal mentén infrastrukturális jellegű fejlesztéseket, attrakciókat és kínálatbővítést tartalmaz. A pályázat futamideje 2009. június 01- 2011.december 31-ig szólt, de a partnerek projekthosszabbítási kérelme alapján a pályázat halasztást nyert 2012. november 30-ig. Egyesületünk által megvalósított projektrészek 2012-ben: EDEN-nap, alpannonia bakancsos túratalálkozó, marketing megjelenések, alpannonia® záró kiadvány elkészítése.
• IGEN határon átnyúló ETE projekt 2012-ben esedékes támogatási összege: 8, 64 M Ft, mely tartalmazza a Kőszegi Kistérségi Társulás időarányos önrészét
Az egyesület által létrehozott Élő Erdő tanösvény az Év Ökoturisztikai létesítménye pályázaton 2. helyezést ért el.

Egyéb támogatások
• Vidékfejlesztési Minisztérium VKSZI támogatás az Országos Natúrpark Találkozó megrendezésére: 444698 Ft, mely összeget a találkozó során felmerült szolgáltatások kiegyenlítésére használtuk fel.
• Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása támogatása a Green Mountain projekt szakmai munkavégzéséhez: 1 558856 Ft
• Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatott munkatárs béréhez: 593049 Ft
• Munkaügyi Központ támogatása munkaerő-piaci és foglalkoztatási információadást végző munkatárs munkavégzéséhez: 1311000 Ft


Tourinform – Információ szolgáltatás
2012-ben az irodai nyitva tartása hasonló volt az előző esztendő nyitva tartásához: egyesületi iroda 8-17-ig, Tourinform iroda 9-17 óra között tartott nyitva, április 15-től október 30-ig szombatonként 9-13 óra között tartottunk ügyeletet az érdeklődő turisták részére. Városi nagyrendezvények ideje alatt szombaton és vasárnap egész nap információs ügyeletet tartott a rendezvényre kitelepülést Tourinform iroda.
• Havonta kiküldött hírlevelek száma több mint 1100.
• Magyar Turizmus Zrt.-vel és a Nyugat-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatósággal folyamatosan együttműködtünk turisztikai marketinggel kapcsolatos ügyekben
• Tourinform látogatottsági adatok 2012-ben: 5306 személyes látogatás, 1799 telefonos érdeklődés, 422 írásos megkeresés, összesen: 7527 fő (2011-ben személyes 4474 fő, telefonos 1773 fő, e-mail 493 fő, összesen: 6740 fő.)
• Az iroda zárva tartása eseten ügyeletes információs pontként a Gyógy- és Fűszernövénykert, Natúrbolt, valamint a Virágudvar szolgált.
• Idegenvezetés közvetítése 42 csoport részére; résztvevők száma: 1260 fő (211-ben 52 csoport)
• A 2012-től osztrák szolgáltatók kedvezményeivel bővült és átnevezésre került turisztikai kedvezményt nyújtó kártyánk. Új neve: Írottkő-Geschriebensteinstein Natúrpark Turistakártya (az Írottkő Natúrparkért Egyesület és a Geschriebenstein Naturpark bármelyik szálláshelyén min. 3 éjszakát tartózkodó turista ingyen megkapja a szálláshelyen a kedvezményre jogosító bonfüzetet). A kedvezményt nyújtó szolgáltatók száma magyar oldalon 30, osztrák oldalon 10. 2012-ben REGIONET támogatással készült el 6000 db IGEN Natúrpark Turista Kártya. Ebből szolgáltatóknak és turistáknak 2012-ben kiadva 1550 db (az előző Írottkő Natúrpark Turista Kártyákból kiadva 2010-ben 1234 db, 2011-ben 1 578 db)

Pénzügyi helyzet
2012-ben Kőszeg városa 6,95 M Ft működési célú összeggel támogatta egyesületünket. Ezen összeg tételes el/és beszámolója minden év január 31-ig történik meg a támogató felé. Jelen beszámoló a támogatás szakmai beszámolójának minősül, a tételes pénzügyi elszámolás dokumentuma Kőszeg Város polgármesteri Hivatalának 2013. január 31-ig megküldésre került.

Személyi ügyek
2012-ben az egyesület személyi állományában szerencsére nem volt túl gyakori a változás. Míg 2010-ben 3 főállású és 2 részmunkaidős alkalmazottal dolgoztunk, addig a következőképpen alakult a 2012-es évünk:
- 1 egyesületi titkár - irodavezető, Somogyi Györgyné: teljes munkaidőben, egyesületi költségvetésből finanszírozva. Munkája: egyesületi munka - egyesületi élet szervezése: személyi ügyek, jegyzőkönyvek, beszámolók készítése, pályázatok írása, menedzselése, elszámolása, marketingtevékenységek szervezése, kapcsolattartás sajtóval, szakmai és civil szervezetekkel, társadalmi akciók, környezetnevelési programok/rendezvények szervezése (60 %); Tourinform munkavégzés: információ szerzése/adása, azok rendszerezése, szervezési és személyi ügyek intézése, jelentések, beszámolók készítése, iroda vezetése (40 %))
- 1 gazdasági ügyintéző, Kiss Tamásné: részmunkaidőben, egyesületi költségvetésből finanszírozva (munkaidő: heti 20 óra). Alapfeladata: egyesületi, Tourinform pénzügyi elszámolások, pénztárak vezetése, pályázati, egyesületi és turisztikai pénzügyi elszámolások készítése; rendszeresen turisztikai információadás, ügyelet a Tourinform irodában (20 %)
- 1 takarítónő, Szendrő Istvánné: részmunkaidőben, egyesületi költségvetésből finanszírozva (munkaidő: heti 10 óra)
- 1 pályázati munkatárs/projekt menedzser, Rezner Hajnalka: 2012.06.30-ig 50 %-ban alpannonia® projektből és 50 %-ban IGEN projektköltségvetésből finanszírozva. Alapfeladata: a projektek menedzselése, szervezési és adminisztratív munkafeladatok, kapcsolattartás a projektpartnerekkel, a projekt közreműködő szervezeteivel; rendszeresen turisztikai információadás a Tourinform irodában, honlap karbantartás (30 %).
- 1 fő pályázati munkatárs, Ávár Alíz: teljes munkaidőben, IGEN költségvetésből finanszírozva. Alapfeladata: a projekt adminisztrációjának végzése, levelezések, szervezési munkák bonyolítása külföldi partnerekkel, szakmai és szolgáltatói partnerekkel; rendszeresen és teljes körű turisztikai munkavégzés a Tourinformban: információadás, jelentések készítése, NETA adatbázis kezelése, honlap karbantartás (70%)
- 1 fő munkaerő piaci információs munkatárs, Bartók Alexandra: teljes munkaidőben, a Munkaügyi Központ által finanszírozva. Alapfeladata: a térség munkaügyi/továbbképzési információinak gyűjtése, rendszerezése, továbbadása, kapcsolattartás intézményekkel, önkormányzatokkal, partnerekkel, vállalkozókkal; rendszeresen turisztikai munkavégzés a Tourinform irodában (30 %)
- 1 fő közfoglalkoztatott (Fehér Julianna) Munkaügyi Központ által támogatva (8 hónap időtartamra). Feladata volt turisztikai és szervezési munka végzése a Tourinform irodában
- 1 elnök, Bakos György – tiszteletdíjas. Tevékenysége az egyesület képviselete rendezvényeken, fórumokon, prezentációk megtartása, kapcsolattartás társszervezetekkel, natúrparkokkal, szakmai szervezetekkel, minisztériummal.

2012-ben az alábbi szakmai gyakorlatos hallgatók töltötték nálunk gyakorlatukat:
-Jurisics Miklós Gimnázium turisztika tagozatos hallgatója: 60 óra
-Veszprémi Egyetem rendezvényszervező hallgatója: 3 hónap
-NYME kommunikációs hallgatója: 60 nap

Kőszeg, 2013. április 08.


Készítette:

Somogyi Györgyné, titkár, irodavezető

Az előterjesztést a városfejlesztési bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Bakos György, az egyesület elnöke
Határidő: folyamatos.