2013. Május 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2012. évi tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - A VASIVÍZ Zrt.-ből származó osztalékról szóló előterjesztés megtárgyalása.
6. - Beszámoló az önkormányzat kintlévőségeiről.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. 2012. évi munkájáról.
8. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi munkájáról.
9. - Tájékoztató a 2013. évi hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi és hatósági kötelezettségekről.
10. - Múzeumi küldetésnyilatkozat elfogadása.
11. - Térfigyelő kamerarendszer határozott időre szóló karbantartási szerződése.
12. - A 6660 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
13. - A 7469/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
14. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata.
15. - A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolója.
16. - A Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetésére vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Sürgősségi előterjesztés: az óvodák és a Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
Szám: 148-10/2013.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését

2013. május 30-án (csütörtökön)
9 órakor

a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.
Napirend előtt: Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.

N A P I R E N D:
1. A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó a jegyző nevében: Dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
2. A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Szima Andrea városi főépítész.
3. Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2012. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Kelemen Péter egyesületi elnök.
4. Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi munkáról.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
5. A VASIVÍZ Zrt.-ből származó osztalékról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
6. Beszámoló az önkormányzat kintlévőségeiről.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
7. Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. 2012. évi munkájáról.
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató.
8. Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi munkájáról.
Előterjesztő: Preininger Ferenc, a felügyelő bizottság elnöke.
9. Tájékoztató a 2013. évi hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi és hatósági kötelezettségekről.
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató.
10. Múzeumi küldetésnyilatkozat elfogadása.
Előadó a polgármester nevében: Szabó Marianna közművelődési ügyintéző.
11. Térfigyelő kamerarendszer határozott időre szóló karbantartási szerződése.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
12. A 6660 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
13. A 7469/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
14. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
15. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolója.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
16. A Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetésére vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
Előterjesztő: Ujvári Csaba az előkészítő munkacsoport vezetője.

A nyilvános ülésen megtárgyalt napirend után: közérdekű kérdések, javaslatok és bejelentések.

Zárt ülés keretében:
1. A Kőszegi Városi Múzeum igazgatójának kinevezése.
Előadó a polgármester nevében: Szabó Marianna közművelődési ügyintéző.

Kőszeg, 2013. május 24.Huber László
polgármester