2013. Augusztus 29., Csütörtök, 09:00 óra, a kőszegi Csónakázó tó melletti Tó-part Vendégház: kihelyezett, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület támogatási kérelme és a polgármesteri keret megemelése.
2. - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi teljesítéséről.
3. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása.
5. - Javaslat a távhőszolgáltatási árak megállapítására.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2.1. pontjának felmondása.
7. - A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény tanulóinak étkezetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása.
8. - Dr. Szalkai Csaba fogszakorvossal kötött megállapodás módosítása.
9. - Az önkormányzat és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közötti, tüzifa kitermelésre vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása.
10.a - Vagyonügy: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás hasznosítása.
13. - Sürgősségi előterjesztés: a Liszt szobor önrészének biztosítása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
Szám: 148-15/2013.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
kihelyezett, nyilvános ülését
2013. augusztus 29-én (csütörtökön)
9 órakor
a kőszegi Csónakázó tó melletti
Tó-part Vendégházban
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.
Napirend előtt: Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.

N A P I R E N D:

1/a. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
1/b. Az Írottkő Natúrparkért Egyesület támogatási kérelme és a polgármesteri keret megemelése.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
3. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
4. A Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása. Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
5. Javaslat a távhőszolgáltatási árak megállapítására. Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
6. A Kőszegi Városüzemeltető Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2.1. pontjának felmondása.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
7. A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény tanulóinak étkezetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
8. Dr. Szalkai Csaba fogszakorvossal kötött megállapodás módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
9. Az önkormányzat és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közötti, tüzifa kitermelésre vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
10. Vagyonügy:
a) A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás hasznosítása. Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.

A nyilvános ülésen megtárgyalt napirend után: közérdekű kérdések, javaslatok és bejelentések.

Zárt ülés keretében:

1. Javaslattétel a megyei önkormányzat által adományozandó kitüntetésekre. (Az anyagot később küldjük.)
Előadó a polgármester nevében: Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.


Kőszeg, 2013. augusztus 23.


Huber László
polgármester