2015. Augusztus 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről.
2. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A gyermekjóléti ellátási formák szabályairól és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
5. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (az anyagot később küldjük).
6. - Beszámoló a hulladékgazdálkodás és –kezelés helyzetéről.
7. - Tulajdonosi döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft.-ről és az alapító okirat módosításáról.
8. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
9. - Hirdetőtábla-rendszer kialakítása a városban.
10. - A VASIVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési terveinek (ivóvíz és szennyvíz ágazat) jóváhagyása.
11. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz való csatlakozás.
12. - Lukácsháza község településrendezési eszközeinek módosítása.
13. - Döntés sikertelenül pályáztatott ingatlanokról.
14. - A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése (az anyagot később küldjük).
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. augusztus 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
6. napirendi pont:
Beszámoló a hulladékgazdálkodás és –kezelés helyzetéről.

Tisztelt Képviselő-testület!


Munkaprogramjuknak megfelelően tájékoztatom Önöket a hulladékgazdálkodás helyzetéről.

A hulladékról szóló törvény jogszabályi előírásai, valamint a Környezetvédelmi Hatóság előírásai jelentős mértékben befolyásolják 2013-2016 éves időszakban a hulladékgazdálkodási tevékenységünk gazdasági kondícióit, és nagyságrendje miatt az egész Városüzemeltető Kft. tevékenységét.
Ezekről az előírásokról és várható hatásairól a 2014 évről szóló beszámoló keretein belül tájékoztattam a Képviselő-testületet és kértem segítségét is, hogy a 2015-ös évben a kötelező közszolgáltatási feladatainkat zökkenőmentesen el tudjuk látni, fizetési kötelezettségeinknek és a hatósági előírásoknak eleget tudjunk tenni.
Fontosnak tartom, hogy a Képviselő-testületet figyelmét ismételten felhívjam a gazdálkodásunkat befolyásoló tényezőkre, és tájékoztassam a hulladékgazdálkodási feladat 2015 féléves teljesítéséről és további lehetőségeiről, várható nehézségeiről, valamint az új jogszabályok bevezetése óta elért eredményekről.
1. A Környezetvédelmi Felügyelőség által előírt gázkezelő rendszer beruházás megvalósult. A létesítmény műszaki átadása megtörtént. A beruházási költség teljes összegben kifizetésre került. Jelenleg a rendszer működik. Mintegy 20 millió Ft-os beruházással lehetőség nyílna a kinyert gáz energetikai hasznosítására. Jelenleg ez a forrás nem áll rendelkezésre.
2. Elkészítettük a Kft. 2013-2016 időszakra szóló Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervét, melyet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF) jóváhagyott.
3. Az OKTF által kiadott Közszolgáltatói engedély eredeti érvényessége 2018. december. A hulladéktörvény 2015. július 1-től hatályos módosítása szerint ez, valamint a Hulladékgazdálkodás minősítő okirata 2015. december 31-ig érvényes. Új minősítési engedélyt kell kérelmeznünk, ez a további működés feltétele.
4. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség által 2014. októberben kiadott új Egységes Környezethasználati Engedély alapján a jelenlegi lerakó még legalább 10 évig üzemelhet.
5. A Képviselő-testület döntése alapján 2014. március 1-től a Városüzemeltető Kft. végzi a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását. A szállításhoz szükséges eszközöket az Önkormányzat által átadott forrásból beszereztük. A tevékenységhez szükséges engedély beszerzése, illetve a szennyvíz elhelyezésére szolgáló szerződés megkötése megtörtént. 3 fő gépkezelő dolgozót a tevékenység ellátásához szükséges képzésre beiskoláztunk, 2014. február 8-án sikeres vizsgát tettek. A szolgáltatás problémamentes, de a csökkentett díj miatt éves szinten mintegy 2,6 milliós veszteséget okoz.
6. 2013. szeptember 1-től Kőszeg területén bevezettük a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtést, a gyűjtőszigetes hulladékgyűjtés párhuzamos megtartása mellett. Az intézkedést több lakossági fórum előzte meg, és a helyi, illetve megyei sajtó is beszámolt róla. Az új rendszer bevezetésétől hosszú távon a szelektíven gyűjtött hulladékok mennyiségének jelentős növekedését vártuk, legalább olyan szintig, hogy a jelenleg még veszteséges, de kötelező tevékenység önfenntartó legyen. Sajnos a kezdeti kedvező tapasztalatok után a lakossági fegyelem jelentősen romlott. A begyűjtött szelektív zsákok 31-34 %-os szennyezőanyagot (kommunális hulladékot) tartalmaznak. A gyűjtőszigetek környékén minden erőfeszítésünk ellenére néha katasztrofális állapotok vannak. A lomhulladéktól a bontott építési anyagig minden illegálisan lerakott hulladék megtalálható.

Problémát jelent, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tevékenységét még a mai napig nem kezdte meg, a jövőbeni működésről semmilyen információval nem rendelkezünk, így azt sem tudjuk, hogy a társulás működése milyen hatással lesz a hulladékgazdálkodásunkra, nem ismert számunkra az sem, hogy a társulási pályázat keretein belül beszerzett eszközök milyen módon kerülnek szétosztásra, vagy a társulás milyen tevékenységeket vállal át a jelenlegi szolgáltatóktól. Ennek ismerete azért is fontos lenne, mivel a hulladékgazdálkodásai tevékenységünket a 2005-ben pályázati forrásból beszerzett gépekkel végezzük és a gépjárműpark saját erőből történő megújítására forrásaink abszolút nincsenek. Meg kívánom jegyezni, hogy ezek az eszközök túlnyomórészt önkormányzati tulajdonban vannak, így az ezek után képzendő amortizáció is az Önkormányzatnál keletkezik, ebből azonban az elmúlt 9 évben eszközpótlásra nem került sor. Mivel önkormányzati tulajdonú cég vagyunk, a KKV-knak biztosított kedvező kamatozású fejlesztési hitelt sem vehetjük igénybe.
7. A rezsicsökkentésről szóló törvény hatása most már az egész 2015 évet érinti, a 2012 évhez képest 15 millió Ft-os bevételcsökkenést okoz.
Mint a 2014 évi beszámolóban jeleztem, a lerakási járulék mértéke 2014 évben 29.128.200 Ft volt. Ez a 2015 félévi adatok ismeretében kb. 30-31 millió Ft között alakul. A Magyar Energetikai Hivatal felé fizetendő felügyeleti díj 1,5 millió Ft lesz. A hulladékgazdálkodást érintő negatív hatás így mintegy 47-48 millió Ft.
Tekintettel arra, hogy a 2015 évi összes bevételünk hulladékgazdálkodásból 105 és 110 millió Ft között várható, a többletköltség kigazdálkodására az előző évhez hasonlóan most sincs esély.
8. 2014 évi beszámolóban jeleztem, hogy 2015. július 1-től várjuk a jogszabályok számunkra kedvező irányú változását. Ez sajnos nem történt meg. Így ezt az évet minden bizonnyal a jelenlegi kondíciók mellett kell végigvinni.


A szilárd hulladékgyűjtés, -kezelés személyi, tárgyi feltételei

1. Kommunális csoport létszáma: 17 fő
1 fő csoportvezető
1 fő ügyfélszolgálatos, hulladékgazdálkodási üi.
5 fő tehergépkocsi-vezető
6 fő rakodómunkás (hulladékgyűjtő gépkocsin, ill. hulladékudvarban)
1 fő szeméttelep vezető
2 fő mérlegkezelő a hulladéklerakón
1 fő gépkezelő
(+ 1 fő autószerelő és gépszerelő a teljes Városüzemeltető Kft-re)


2. Tárgyi feltételek:
2.1. Kőszeg-hegyaljai Regionális Hulladéklerakó


2.1.1. Szilárd kommunális hulladéklerakó
A lerakó nagysága 128 x 225 m. A hulladék lerakása 4 ütemben valósul meg.
Az ütemezésnek megfelelően:
I. ütem tározókapacitása: 24 817 m3
II. ütem tározókapacitása: 27 263 m3
III. ütem tározókapacitása: 23 421 m3
IV. ütem tározókapacitása: 56 499 m3
A hulladék tervezett magassága 25 m, dombépítéses művelési móddal.


2.1.2. Hulladékudvar
A hulladékudvar egy 300 m2-es fém könnyűszerkezetes, fűtetlen csarnokban működik, a csarnokon belül egy 18,45 m2-es veszélyes hulladék tárolóval. Déli oldalán 93,61 m2-es fedett szín került kialakításra, ahol a már előkezelt (válogatott, bálázott) hulladék tárolása történik.
A hulladékudvarban a papír és PET hulladékok válogatása és bálázása történik.
A hulladékudvar műszaki berendezései:
• 1 db 2 kamrás AVERMANN típusú bálázógép
• 1 db Shredder 8080 D/500 Duplo DEGA típusú univerzális daráló
• 1 db válogató szalag és 1 db kézi targonca

2.1.3. Komposztáló telep

Kapacitás: 1700 t/év
Prizma térfogata: 250 m3
Prizmák száma: 1 db
Teljes terület: 4000 m2

Létesítményei:
Előkészítőtér, komposztáló, utóérlelő, csurgalékvíz elvezető rendszer, csurgalékvíz medence, burkolt út, kerítés kapu, növényzet.
Alkalmazott technológia: szabadtéri komposztálás


2.1.4. Inert hulladék feldolgozó

Létesítmény: 1 db 8 000 m2 felületű szilárd burkolattal ellátott övárokkal körülvett fogadótér. Itt történik a feldolgozatlan inert hulladék tárolása, a feldolgozatlan inert hulladék előkészítése feldolgozásra, idegen hulladék, szemét eltávolítása, túl méretes darabok törése maximum 50 x 50 cm-re, vasbeton hulladék vasalásának darabolása 50 cm hosszra, inert hulladék feldolgozása, feldolgozott hulladék tárolása elszállításig.
Az átvett hulladékok előkezelése, aprítása után keletkező törmelék alkalmas nehezen járható, kátyús földutak javítására, valamint alkalmazható talajjavító rétegekként, talajkiegyenlítésekhez legalsó rétegként.
Műszaki berendezések:
• 1 db RM 60 típusú félmobil inert hulladék feldolgozó berendezés, földelválasztó előrostával, fémkiválasztó mágnessel és kihordószalaggal.
• 1 db RENAULT Midlum típusú 4 x 4 hajtású önjáró alvázra szerelt 3 oldalra billenő acélplatóval ellátott szállítójármű
• 1 db Komatsu WB 97S-2 típusú árokásó homlokrakodógép
• 1 db csúszókerekes SK714-5 típusú kompakt rakodógép


2.2. Gépjárművek:
Mercedes tömörítős hulladékgyűjtő jármű 12 éves
Skoda M636E típusú alvázon UNIPORM F16 típusú felépítménnyel hulladékgyűjtő jármű 14 éves
Iveco konténeres hulladékgyűjtő jármű 22 éves
Renault Midlum 220.14D(4*2) típusú alvázon MUT-SBP7-3D billenőplatós felépítmény (fülke mögé szerelt Palfinger PK 1000R2 típusú daru) 10 éves
Renault Midlum 220.14D(4*2) típusú alvázon konténeres hulladékgyűjtő jármű 10 éves
Renault Midlum 220.14D(4*2) típusú alvázon
konténerszállító felépítmény 10 éves

Multicar M26 7 éves

3. Szolgáltatási terület:
Kőszeg, Bozsok, Cák, Kiszsidány, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Nemescsó, Ólmod, Peresznye, Pusztacsó, Velem


4. Begyűjtött hulladék mennyiségek (2015.I. félév)

Hulladéklerakóban lerakott mennyiségek
5. EWC kódszám Megnevezés Mennyiség (t)
20 03 07 Lom hulladék 712,34
20 03 01 Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 2092,42
20 03 03 Úttisztításból származó hulladék 25,21
17 09 04 Kevert építkezési és bontási hulladékok 8,06

Elkülönítetten (szelektíven) begyűjtött, előkezelt és hulladékkezelőnek átadott nem veszélyes hulladékok mennyisége:
EWC kódszám Megnevezés Mennyiség (t)
15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok 9,458
15 01 01 Papír és karton 22,2
15 01 06 Egyéb kevert csomagolási hulladék 21,5
15 01 07 Üveg 35,66
16 01 03 Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 14,3
02 02 02 Hulladékká vált állati szövetek 0,565

A hulladékudvarban begyűjtött és átmenetileg tárolt veszélyes hulladékok:
EWC kódszám Megnevezés Mennyiség (kg)

20 01 35 Veszélyes anyagot tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus ber. 1,53

20 01 27 Veszélyes anyagot tartalmazó festékek, tinták, ragasztók 1,41
20 01 33 Elemek és akkumulátorok 0,61
20 01 26 Olaj és zsír, amely kül. 20 01 25-től 0,27

Beszállított és komposztált hulladék mennyisége:
EWC kódszám Megnevezés Mennyiség (t)
20 02 01 Biológiailag lebomló hulladékok 247,63
02 01 03 Hulladékká vált növényi szövetek 10,43

Begyűjtött inert hulladékok mennyisége:
EWC kódszám Megnevezés Mennyiség (t)
17 01 01 Beton 273,45
17 01 02 Téglák 888,93
17 01 03 Cserép és kerámiák 94,75
17 05 04 Föld és kövek 457,75
20 02 02 Talaj és kövek 323,51

Pénzügyi adatok:

2014 (E Ft) 2015.I. félév (E Ft)

Bevételek 109.353 56.187 51,38%

Költség+ ráfordítás 137.251 71.169 51,85%

Általános költségek 15.791 6.162 39,02%
Eredmény: -43.689 -21.144 48,39%

Lerakási járulék
alakulása: 29.128 17.045 58,52%

A főbb pénzügyi adatokból látható, hogy a bevételek és a kiadások a tavalyi év eredményéhez képest időarányosan alakulnak. (Az általános költségek csökkenése miatt az eredmény mintegy 1,6 %-kal jobb.) Ez teljesen reális is, hiszen tavaly óta nem változott sem jogszabályi környezet, sem a szolgáltatási díjak, a szolgáltatási terület pedig 1 faluval lett kevesebb. A lerakási járulék időarányoshoz képest magasabb értékét az indokolja, hogy az I. félévben a teljes szolgáltatási területen elvégeztük a lomtalanítást, és ez után meg kellett fizetni a lerakási járulékot. A lerakási járulék II. féléves összege várhatóan 2 millió Ft-tal csökken.
Mint azt a beszámoló elején jeleztem, a rezsicsökkentésről szóló törvény, a lerakási járulék megfizetése, valamint az energetikai felügyeleti díj bevezetése a bázisévhez (2012 – jogszabályok bevezetése előtti év) képest összességében 47-48 millió Ft pozíció romlást okoz.
Ezt már az előző évben is és ez évben is takarékossági, szervezési intézkedésekkel (GPS üzemanyag ellenőrző, nyomkövető rendszer, járatszervezés), valamint a „potyautasok”kiszűrésével (szerződéssel nem rendelkező lakosság felderítése) mintegy 6-7 millió Ft mértékben csökkenteni tudjuk. A hulladékgazdálkodási tevékenység így is mintegy 40-41 millió Ft veszteséget termel a társaságnak. Tovább nehezíti helyzetünket, hogy a városi beruházások során keletkező inert hulladék után a kivitelező nem köteles megfizetni a lerakási díjat. Ennek mértéke éves szinten akár több millió Ft is lehet. (Pl. Egészségház beruházás, Jurisics-vár beruházás, Chernel u. beruházás). Csak a Királyvölgyben elhelyezett konténer elszállítása az I. félévben 2,036 millió Ft többletköltséget okozott.
Az egyre öregedő gépparkunk műszaki állapotáról már tájékoztattam Önöket.
2015. I. félévben a hulladékgyűjtő járművek javítása 5.818 E Ft-ba került, a javításuk idejére bérelt gépek bérleti díja és idegen szolgáltatás pedig 3.162 E Ft volt.
Ez összesen 8.980 E Ft, ami a teljes árbevétel 16%-a, az összes közvetlen költségnek pedig 12,6 %-a, ami hosszú távon nem tartható.
A folyékony települési hulladékszállítás okozta 2,6 millió Ft-os veszteséget a beszámoló első részében már említettem.
Az itt felsorolt okok miatt vagyunk kénytelenek támogatást kérni, annak ellenére, hogy a hulladékgazdálkodás veszteségeinek mértékét a már felsorolt intézkedésekkel csökkenteni tudtuk. A veszteség egy másik, jelentős részét a nyereséget termelő tevékenységeink eredményéből (fizető parkoló, nem lakás ingatlanok bérleti díj bevétele) kompenzáljuk.
Meg kell azonban jegyezni, hogy ezzel ezen területek fejlesztési lehetőségeit vagy felújítási kereteit vesszük el. Ugyanakkor mindezen intézkedések együttesen sem képesek ellensúlyozni a hulladékgazdálkodás területén keletkező veszteséget.

A jövőre nézve javasoljuk az alábbiakat:
1. Az önkormányzati beruházások esetén a kivitelezők ne kapjanak felmentést a kötelező szolgáltatási díjak megfizetése alól, mivel azok költségként a beruházás értékében elszámolhatók és pályázati forrásból finanszírozhatók.
2. Minden térítésmentes szolgáltatást meg kell szüntetni, amelyre a jogszabály vagy a szerződés nem kötelez.
3. A városi gyűjtőszigeteken meg kell szüntetni (az üveg kivételével) a szelektív gyűjtést, mivel a zsákos házhoz menő gyűjtéssel a jogszabályi kötelezettségnek eleget teszünk. A gyűjtőszigetek az illegális hulladéklerakás kedvelt célpontjai lettek és a jelentős többletköltség okozása mellett rendkívüli módon rontják a városképet és a köztisztaság megítélését.

A továbbiakban tovább folytatjuk az önkormányzattal közösen a szerződés állomány ellenőrzését a „potyautasok” kiszűrése érdekében.
Tervezzük a gyűjtőjárműveink kamerával történő felszerelését az illegálisan, kukák mellé kirakott hulladék dokumentálása és szankcionálása érdekében.
Célszerű lenne gyűjtőjárműveinket vonalkód leolvasó (egyedi azonosításra és súlymérésre alkalmas) rendszerrel felszerelni. Erre azonban, ennek 12 millió Ft-os költsége miatt, jelenleg nincs lehetőségünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjen, és a biztonságos közszolgáltatás és a szolgáltatás minőségének javítása érdekében támogassa tevékenységünket.

Kőszeg, 2015. augusztus 08.
Tisztelettel:
Kovács István
igazgató


Határozati javaslat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.