2015. Augusztus 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről.
2. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A gyermekjóléti ellátási formák szabályairól és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
5. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (az anyagot később küldjük).
6. - Beszámoló a hulladékgazdálkodás és –kezelés helyzetéről.
7. - Tulajdonosi döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft.-ről és az alapító okirat módosításáról.
8. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
9. - Hirdetőtábla-rendszer kialakítása a városban.
10. - A VASIVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési terveinek (ivóvíz és szennyvíz ágazat) jóváhagyása.
11. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz való csatlakozás.
12. - Lukácsháza község településrendezési eszközeinek módosítása.
13. - Döntés sikertelenül pályáztatott ingatlanokról.
14. - A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése (az anyagot később küldjük).
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. augusztus 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
11. napirendi pont:
A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz való csatlakozás.

Tisztelt Képviselő-testület!


A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat a települési és megyei önkormányzatok pályázati támogatása a felsőoktatásban tanuló, helyi lakosú fiatalok részére, melynek célja, hogy az esélyegyenlőség érdekében a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók tanulmányainak végzését támogassa. Kőszeg Város Önkormányzata 2003 óta eddig minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz.

Kőszegen a felsőoktatásban tanuló hátrányos helyzetű tanulók számára jelenleg ez az egyetlen támogatási forma nyújtható.

A Képviselő-testület 224/2007. (IX.25.) számú határozatával fogadta el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló szabályzatot, melynek 1. §-a alapján az önkormányzat az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról évente dönt.

A csatlakozás feltétele az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott Általános Szerződési Feltételek elfogadása, mely a csatlakozási nyilatkozat polgármester általi aláírásával kerül elfogadásra, ezért szükséges, hogy a pályázathoz való csatlakozás esetén a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Kőszeg, 2015. augusztus 4.

A polgármester nevében:

Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, és felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: folyamatosan
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.