2015. Augusztus 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről.
2. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A gyermekjóléti ellátási formák szabályairól és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
5. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (az anyagot később küldjük).
6. - Beszámoló a hulladékgazdálkodás és –kezelés helyzetéről.
7. - Tulajdonosi döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft.-ről és az alapító okirat módosításáról.
8. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
9. - Hirdetőtábla-rendszer kialakítása a városban.
10. - A VASIVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési terveinek (ivóvíz és szennyvíz ágazat) jóváhagyása.
11. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz való csatlakozás.
12. - Lukácsháza község településrendezési eszközeinek módosítása.
13. - Döntés sikertelenül pályáztatott ingatlanokról.
14. - A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése (az anyagot később küldjük).
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. augusztus 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
10. napirendi pont:
A VASIVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési terveinek (ivóvíz és szennyvíz ágazat) jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosítása érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni, melyet az ellátásért felelő önkormányzatnak kell elkészíteni, és minden év szeptember 15-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtani.

A VASIVÍZ Zrt., mint üzemeltető elkészítette az ivóvíz- és csatornahálózatra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet, melyet megküldött az érintett önkormányzatoknak jóváhagyásra.
A képviselő-testületek által jóváhagyott terveket a Vasivíz Zrt. összegyűjti, és együttesen nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kőszeg, 2015. augusztus 10.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


I. HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által 2015. augusztusában készített „15 éves gördülő fejlesztési terv – Ivóvíz ágazat – V001 jelű Szombathely-Kőszeg regionális ivóvízellátó rendszer” című dokumentumot a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Vasivíz Zrt-t, hogy a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje Kőszeg Város Önkormányzatát.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


II. HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által 2015. augusztusában készített „15 éves gördülő fejlesztési terv – Szennyvíz ágazat –S001 jelű Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer” című dokumentumot a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Vasivíz Zrt-t, hogy a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje Kőszeg Város Önkormányzatát.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.