2015. Augusztus 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről.
2. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A gyermekjóléti ellátási formák szabályairól és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
5. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (az anyagot később küldjük).
6. - Beszámoló a hulladékgazdálkodás és –kezelés helyzetéről.
7. - Tulajdonosi döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft.-ről és az alapító okirat módosításáról.
8. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
9. - Hirdetőtábla-rendszer kialakítása a városban.
10. - A VASIVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési terveinek (ivóvíz és szennyvíz ágazat) jóváhagyása.
11. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz való csatlakozás.
12. - Lukácsháza község településrendezési eszközeinek módosítása.
13. - Döntés sikertelenül pályáztatott ingatlanokról.
14. - A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése (az anyagot később küldjük).
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. augusztus 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
9. napirendi pont:
Hirdetőtábla-rendszer kialakítása a városban.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2015. évi munkatervében írta elő a városi hirdetőtábla-rendszer felülvizsgálatát.
Előzetesen fontos elmondani, hogy az elsősorban a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház által használt (felügyelt) városi hirdetőtáblák mellett a nagyobb kulturális rendezvényekről és egyéb fontos eseményekről szóló tájékoztatás a Kőszegi Városüzemeltető Kft. által időszakosan kihelyezett mobil hirdetőtáblák révén, valamint a különböző kereskedelmi és egyéb szolgáltató egységekkel együttműködve (üzlet kirakatok, bejárati ajtók stb.) is zajlik.
A jelenleg a városban található hirdetőtáblákról (1. melléklet) elmondható, hogy megjelenésük nem egységes, ideértve mind a szerkezeti megoldásokat, mind pedig a hirdetőfelület méretét és kialakítását is. A szerkezetek állapota némely esetben kielégítő, más esetben felújításra, illetve cserére szorul.
A Művelődési Központtal is egyeztetve megállapítottuk, hogy a jelenlegi hirdetőtáblák elhelyezkedése megfelelő, némely esetben szükséges lenne a pontos helyszín és tájolás módosítása.
A városban több olyan, a lakosság és az idelátogatók által sűrűn látogatott - régi és új – csomópont található, ahová indokolt lenne új, egységes szerkezetű hirdetőtáblák elhelyezése:

● Károly Róbert tér, autóbusz-állomás, vasútállomás, Tesco-Penny Market áruházak környéke (kiváltva a Rákóczi u. 117. szám előtti táblával), Egészségház, Csónakázó-tó

Előzetes árajánlat alapján egy új, fémszerkezetű hirdetőtábla (2. melléklet) elkészíttetése és kihelyeztetése bruttó 127.000,- Ft / db.
A meglévő hirdetőtábla-rendszer teljes cseréje és az új hirdetőtáblák együtt (árengedménnyel) bruttó 1.714.500,- Ft-os költséget jelentenének.
Amennyiben forráshiány miatt a képviselő-testület csak az új táblák kihelyezését támogatná – első körben - 2016. évben, annak várható költsége bruttó 762.000,- Ft-tal terhelné meg a jövő évi költségvetést.
A Művelődési Központ részéről javaslatként felmerült egy világítással is ellátott óriásplakát-tartó telepítése a Kethelyi utca – 87. sz. főút kereszteződésében (hasonlóan a jelenlegi Vasútállomás-Gyöngyös-híd mellett található szerkezethez). Ennek költsége előzetes becslések alapján 500 E Ft + ÁFA.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a szükséges döntések meghozatalára!


Kőszeg, 2015. augusztus 11.


A polgármester nevében:


Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az 1. mellékletben szereplő hirdetőtáblák cseréjét (kivéve: 5. 10., 11. hirdetőtábla) a 2. mellékletben szereplő egységes hirdetőtáblákra.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 6 db hirdetőtábla elkészíttetését és kihelyezését az alábbi helyszínekre: Károly Róbert tér, autóbusz-állomás, vasútállomás, Tesco-Penny Market áruházak környéke (kiváltva a Rákóczi u. 117. szám előtti táblával), Egészségház, Csónakázó-tó.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 1 db óriásplakát-tartó elkészíttetését és kihelyezését a Kethelyi utca – 87. sz. főút kereszteződésében.
4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti beruházások forrását a 2016. évi önkormányzati költségvetésben tervezi és biztosítja.


Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)