2024. Február 15., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2024. évre javasolt bölcsődei intézményi térítési díjak megállapítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének jóváhagyása.
3. - A 2025-2027. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - A szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2024/2025. nevelési évre.
7. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
8. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatói munkakörére pályázat kiírása.
9. - Helyi és helyközi autóbusz-közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása az IMCS projekt keretében.
10. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának díjazása.
11. - Vagyonügy: Sikertelen értékesítés – Rákóczi u. 63. fsz. 2. alatti lakás.
12. - Csatlakozás az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Népfőiskola által kezdeményezett Közelítés Programhoz.
13. - A polgármester 2024. évi szabadságolási tervének a jóváhagyása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A felnőtt háziorvosok rendelési ideje.
8. napirendi pont:
A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatói munkakörére pályázat kiírása.

Tisztelt Képviselő–testület!

A Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatójának megbízása 2024. július 31-én lejár.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 73. § (1) bekezdése értelmében intézményvezetői feladatot többcélú köznevelési intézményben a főigazgató láthat el, melynek betöltése nyilvános pályázat útján történik, ezért szükséges pályázatot kiírni.
A pályázati felhívást a helyben szokásos módon, valamint a fenntartó önkormányzat és a köznevelési intézmény honlapján kell közzé tenni, de a kormányzati igazgatásról szóló törvény alapján működő személyügyi központ internetes oldalán is közzé tehető.

A pályázati eljárás előkészítésével kapcsolatos feladatokat a fenntartó önkormányzat jegyzője látja el, kivéve a pályázati feltételek meghatározását. A Törvény 73. § (15) bekezdése szerint a köznevelési intézmény fenntartója gyakorolja a köznevelési intézmény igazgatója felett a munkáltatói jogokat.

A benyújtott pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4a) bekezdése alapján előzetesen az óvoda működésében érintett nemzetiségi önkormányzatok véleményezik. A képviselő-testület ezt követően dönt a pályázatokról.


Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Egészségügyi és Sport bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő–testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2024. február 8.

Básthy Béla polgármester nevében:

Dr. Dömötör Ramóna s.k.
mb. igazgatási osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatói munkakörére szóló pályázati felhívást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és közétételét ennek megfelelően elrendeli.


Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A pályázati felhívást lsd. a letölthető formátumban.)