2024. Február 15., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2024. évre javasolt bölcsődei intézményi térítési díjak megállapítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének jóváhagyása.
3. - A 2025-2027. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - A szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2024/2025. nevelési évre.
7. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
8. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatói munkakörére pályázat kiírása.
9. - Helyi és helyközi autóbusz-közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása az IMCS projekt keretében.
10. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának díjazása.
11. - Vagyonügy: Sikertelen értékesítés – Rákóczi u. 63. fsz. 2. alatti lakás.
12. - Csatlakozás az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Népfőiskola által kezdeményezett Közelítés Programhoz.
13. - A polgármester 2024. évi szabadságolási tervének a jóváhagyása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A felnőtt háziorvosok rendelési ideje.
11. napirendi pont:
Vagyonügy: Sikertelen értékesítés – Rákóczi u. 63. fsz. 2. alatti lakás.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt évben a Képviselő-testület a Kőszeg, Rákóczi F. u. 63. fszt. 2. sz. (Hrsz.: 2392/A/3) alatti önkormányzati lakás liciteljárás útján történő értékesítése mellett döntött. A döntésnek megfelelően a 48 m2 nagyságú lakás (2 szoba, konyha, fürdő + wc) pályázati kiírása az értékbecslésben meghatározott 9.696.000,-Ft kikiáltási áron Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) Versenyeztetési Szabályzata alapján megtörtént, a tavalyi év utolsó negyedévében két alkalommal, most év elején egyszer. Valamennyi kiírt eljárás érdeklődők hiányában eredménytelenül zárult.

A Vagyonrendelet 20. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy kétszeri sikertelen pályáztatás után a döntéshozó testület új eljárást köteles lefolytatni, amely során az eredeti értékbecslést felülvizsgálhatja, a vagyontárgy árát legfeljebb 25 %-kal csökkentheti és részletfizetést engedélyezhet.

A 6 albetéttel rendelkező társasházban 3 lakás képezte az önkormányzat tulajdonát. Ebből a szóban lévő ingatlanon kívül az egyik lakás értékesítése - eredményes liciteljárás lefolytatását követően - folyamatban van, míg a másikra bérleti szerződés van érvényben.
A társasház tetőszerkezete rossz állapotú, néhány helyen beázik, a bádogos szerkezetek szintén javítást igényelnek, homlokzata több helyen sérült, vizesedés nyomai láthatók. Az ingatlankezelő továbbra is a lakás értékesítését helyezi előtérbe.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta. A Bizottság 20 %-os csökkentést javasol, így ezzel a kiegészítéssel a határozati javaslatot 6 igen és 1 nem szavazat mellett ajánlja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2024. február 8.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelete 20. § (5) bekezdésében foglalt jogkörével élve a Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kőszeg, Rákóczi F. u. 63. fsz. 2. (Hrsz.: 2392/A/3) szám alatti, 48 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlant a Képviselő-testület 131/2023. (VII.26.) képviselő-testületi határozatában elrendelt liciteljárás útján értékesíti az ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő 9.696.000,- Ft …..%-ával csökkentett, …………,- Ft induló vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat ügyvédje által elkészítendő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: folyamatos

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)