2024. Február 15., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2024. évre javasolt bölcsődei intézményi térítési díjak megállapítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének jóváhagyása.
3. - A 2025-2027. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - A szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2024/2025. nevelési évre.
7. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
8. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatói munkakörére pályázat kiírása.
9. - Helyi és helyközi autóbusz-közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása az IMCS projekt keretében.
10. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának díjazása.
11. - Vagyonügy: Sikertelen értékesítés – Rákóczi u. 63. fsz. 2. alatti lakás.
12. - Csatlakozás az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Népfőiskola által kezdeményezett Közelítés Programhoz.
13. - A polgármester 2024. évi szabadságolási tervének a jóváhagyása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A felnőtt háziorvosok rendelési ideje.
12. napirendi pont:
Csatlakozás az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Népfőiskola által kezdeményezett Közelítés Programhoz.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Népfőiskola az általuk kezdeményezett KÖZELÍTÉS PROGRAM keretében, felhívást tettek közzé „Értékadó Kultúra” tanúsítványt igénylésére.

Céljuk, hogy a közösségi kultúra szervezői oldalán álló szereplők számára utat, példát mutatva, szelíden, de határozottan, a közművelődést valóban szolgáló, és elősegítő programok megvalósítását ösztönözzék. Különösen fontosnak tartják ezt a vidéki településeken, ahol elszaporodtak az alacsony színvonalú, kereskedelmi megközelítésű falunapi programszolgáltatások, melyek kiszorították a helyi hagyományokat és közösségeket. A csatlakozóknak tehát vállalniuk kell, hogy törlik programpalettájukról a megkérdőjelezhető színvonalú elemeket.

A programhoz azok az Önkormányzatok csatlakozhatnak, akik nem szeretnék, hogy ünnepeiken, rendezvényeiken a kétes értékű playback színpadi előadások jelenjenek meg.

Mellékelten csatolom a felhívást, Kőszeg bemutatkozó anyagát és a csatlakozási nyilatkozatot.Az előterjesztést megtárgyalta a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2024. február 9.

Pócza István Zoltán s. k.
intézményvezető
Jurisics-vár Művelődési Központ
és Várszínház


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)


HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozni kíván az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola által kezdeményezett KÖZELÍTÉS PROGRAMHOZ, mely „Értékadó Kultúra” tanúsítványt ad a céljaival egyetértő és azzal azonosulni tudó Önkormányzatoknak.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerűen