2024. Február 15., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2024. évre javasolt bölcsődei intézményi térítési díjak megállapítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének jóváhagyása.
3. - A 2025-2027. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - A szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2024/2025. nevelési évre.
7. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
8. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatói munkakörére pályázat kiírása.
9. - Helyi és helyközi autóbusz-közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása az IMCS projekt keretében.
10. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának díjazása.
11. - Vagyonügy: Sikertelen értékesítés – Rákóczi u. 63. fsz. 2. alatti lakás.
12. - Csatlakozás az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Népfőiskola által kezdeményezett Közelítés Programhoz.
13. - A polgármester 2024. évi szabadságolási tervének a jóváhagyása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A felnőtt háziorvosok rendelési ideje.
7. napirendi pont:
A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezései szerint 2024. január 1. napjával a korábbi közalkalmazotti jogviszony köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá, illetve az ott meghatározott esetekben munkaviszonnyá alakult.
A fenti változásokat szükséges az intézmény alapító okiratában is rögzíteni, ezért elkészítettük a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde K/1018-1/2024. számú Módosító Okiratát és a K/1018-2/2024. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Egészségügyi és Sport bizottság, megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2024. január 29.

A polgármester nevében:


Dr. Dömötör Ramóna s. k.
mb.igazgatási osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának K/1018-1/2024. számú Módosító Okiratát, valamint a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde K/1018-2/2024. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.


Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző a Magyar Államkincstár felé történő továbbításért
Határidő: azonnal

(Az alapító okirat módosítását és az alapító okiratot egységes szerkezetben lsd. a letölthető formátumban.)