2024. Február 15., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2024. évre javasolt bölcsődei intézményi térítési díjak megállapítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének jóváhagyása.
3. - A 2025-2027. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - A szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2024/2025. nevelési évre.
7. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
8. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatói munkakörére pályázat kiírása.
9. - Helyi és helyközi autóbusz-közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása az IMCS projekt keretében.
10. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának díjazása.
11. - Vagyonügy: Sikertelen értékesítés – Rákóczi u. 63. fsz. 2. alatti lakás.
12. - Csatlakozás az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Népfőiskola által kezdeményezett Közelítés Programhoz.
13. - A polgármester 2024. évi szabadságolási tervének a jóváhagyása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A felnőtt háziorvosok rendelési ideje.
2. napirendi pont:
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. január 1-jén megalakult Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, illetve a közös hivatal működési és fenntartási költségeit a megkötött megállapodás alapján a képviselő-testületek határozattal állapítják meg.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a megkötött megállapodásnak megfelelően elkészítettük, melyet az 1. számú melléklet kiemelt előirányzatonként tartalmaz.
A megemelkedett energiaárak, a garantált béremelkedések, valamint a köztisztviselők illetményalapjának emeléséről szóló Önkormányzati rendelet figyelembevételével számolva kerültek meghatározásra a kiadások. A kiadási oldalon tervezett előirányzatok a közös hivatal egészére (velemi kirendeltséggel együtt) vonatkoznak, azonban a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok a megállapodásban rögzített 49 fő személyi jellegű kiadásait és járulékait, valamint a kőszegi székhely hivatal és a velemi kirendeltség működéséhez kapcsolódó dologi és felhalmozási kiadásokat tartalmazza.
A megállapodás alapján az állami támogatás feletti kimutatás szerinti különbözet az önkormányzatokat a lakosságszám arányában terhelik oly módon, hogy Bozsok és Velem község lakosságszámára eső részéhez: Bozsok önkormányzata 40%-kal, Velem önkormányzata 60%-kal járul hozzá.
A fentiek alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásainak főösszege (a bevételi főösszeggel egyezően) 499 066 079 Ft, melyből személyi juttatások összege 310 806 125 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok összege 48 278 529 Ft, a dologi kiadások összege 132 996 425 Ft, beruházási kiadások összege 6 985 000 Ft. A közös hivatal saját bevételekkel és állami támogatásokkal nem fedezett kiadásaihoz az 1. számú mellékletben részletezettek alapján Kőszeg Város Önkormányzata 238 071 283 Ft működési és 6 549 944 Ft fejlesztési támogatással, Velem Községi Önkormányzat 8 651 047 Ft működési és 261 034 Ft fejlesztési, Bozsok Községi Önkormányzat 5 767 365 Ft működési és 174 022 Ft fejlesztési támogatással járul hozzá.
Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság tárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kőszeg, 2024. február 08.

Dr. Zalán Gábor jegyző nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: folyamatos