2024. Február 15., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2024. évre javasolt bölcsődei intézményi térítési díjak megállapítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének jóváhagyása.
3. - A 2025-2027. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - A szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2024/2025. nevelési évre.
7. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
8. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatói munkakörére pályázat kiírása.
9. - Helyi és helyközi autóbusz-közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása az IMCS projekt keretében.
10. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának díjazása.
11. - Vagyonügy: Sikertelen értékesítés – Rákóczi u. 63. fsz. 2. alatti lakás.
12. - Csatlakozás az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Népfőiskola által kezdeményezett Közelítés Programhoz.
13. - A polgármester 2024. évi szabadságolási tervének a jóváhagyása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A felnőtt háziorvosok rendelési ideje.
17. napirendi pont:
Rendkívüli előterjesztés: A felnőtt háziorvosok rendelési ideje.

Tisztelt Képviselő–testület!


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. november 30-i testületi ülésén a felnőtt háziorvosok kérésének megfelelően elfogadta rendelési idejük módosítását úgy, hogy 16:00 óra után már nincsenek rendelések, tekintettel arra, hogy felnőtt háziorvosaink az ügyeleti ellátásban is részt vesznek.
A Képviselő-testület ezt a döntését azzal a feltétellel hozta meg, hogy legkésőbb a 2024. februári Képviselő-testületi ülésén felülvizsgálja a módosítás indokoltságát. Átnézve a vonatkozó jogszabályokat, mely egy hónapban legfeljebb két ügyeleti napra kötelezi az Országos Mentőszolgálattal szerződést kötött orvost, valamint a környező településen működő felnőtt háziorvosok rendelési idejét, nem látjuk akadályát annak, hogy a korábbiaknak megfelelően, akár 17:00 óráig is tarthassanak a rendelési idők. Megkerestük ez ügyben a felnőtt háziorvosainkat, akik közül néhányan ettől teljesen elzárkóznak, véleményük szerint nem összeegyeztethető a 16:00 óra után történő rendelés az ügyeletben való részvétellel. Az ügyben többször egyeztettünk az Országos Mentőszolgálattal, akik elmondták, hogy a 16:00 óra utáni rendelés és az ügyeletben történő részvétel nem zárja ki egymást. Írásban is megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, hogy fejtsék ki az új ügyeleti rendszerrel és a 16:00 óra utáni rendeléssel kapcsolatos véleményüket. A megbízott regionális igazgató úrtól a mellékletként csatolt választ kaptuk.


Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelési időkre vonatkozó döntést meghozni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2024. február 14.


Básthy Béla polgármester nevében:

Dr. Dömötör Ramóna s.k.
mb. igazgatási osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT

A) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Dr. Nedeczky Veronika között létrejött feladat-ellátási szerződésben foglalt rendelési időt 2024. március 1- től az alábbiak szerint módosítja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására:

hétfő 07.30 órától 12.00 óráig
kedd 12.30 órától 17.00 óráig
szerda 07.30 órától 12.00 óráig, ebből prevenciós rendelés:09.00 – 11.00
csütörtök 12.30 órától 17.00 óráig. ebből prevenciós rendelés:15.00 – 17.00
péntek 07.30 órától 12.00 óráig
Kőszegfalva: szerda 15.00 órától 16.00 óráig

B) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Dr. Nedeczky Veronika között létrejött feladat-ellátási szerződésben foglalt rendelési időt az alábbiak szerint változatlanul fenntartja:

hétfő 08.00 órától 12.00 óráig
kedd 12.30 órától 16.00 óráig
szerda 08.00 órától 12.00 óráig, ebből prevenciós rendelés:09.00 – 11.00
csütörtök 12.30 órától 16.00 óráig, ebből prevenciós rendelés:14.00 – 16.00
péntek 08.00 órától 12.00 óráig
Kőszegfalva:
szerda 15.00 órától 16.00 óráig

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerűen

II. HATÁROZATI JAVASLAT

A) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a Pusztai-Medical Kft. között létrejött feladat-ellátási szerződésben foglalt rendelési időt 2024. március 1- től az alábbiak szerint módosítja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására:

hétfő 07.30 órától 12.00 óráig, ebből prevenciós rendelés:10.00 – 12.00
kedd 12.30 órától 17.00 óráig, ebből prevenciós rendelés:13.00 – 15.00
szerda 07.30 órától 12.00 óráig
csütörtök 12.30 órától 17.00 óráig
péntek 07.30 órától 12.00 óráig

B) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a Pusztai-Medical Kft. között létrejött feladat-ellátási szerződésben foglalt rendelési időt az alábbiak szerint változatlanul fenntartja:

hétfő 08.00 órától 12.00 óráig, ebből prevenciós rendelés:10.00 – 12.00
kedd 12.30 órától 16.00 óráig, ebből prevenciós rendelés:13.00 – 15.00
szerda 08.00 órától 12.00 óráig
csütörtök 12.30 órától 16.00 óráig
péntek 08.00 órától 12.00 óráig

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerűenIII. HATÁROZATI JAVASLAT

A) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a Borbála Egészségügyi Szolgáltató Bt. között létrejött feladat-ellátási szerződésben foglalt rendelési időt 2024. március 1- től az alábbiak szerint módosítja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására:

hétfő 07.30 órától 12.30 óráig
kedd 12.00 órától 17.00 óráig, ebből prevenciós rendelés: 15.00 – 17.00
szerda 12.00 órától 17.00 óráig
csütörtök 07.30 órától 12.30 óráig
péntek 10.00 órától 13.00 óráig, ebből prevenciós rendelés:11.00 – 13.00

B) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a Borbála Egészségügyi Szolgáltató Bt. között létrejött feladat-ellátási szerződésben foglalt rendelési időt az alábbiak szerint változatlanul fenntartja:

hétfő 08.00 órától 12.30 óráig
kedd 12.00 órától 16.00 óráig, ebből prevenciós rendelés: 14.00 – 16.00
szerda 12.00 órától 16.00 óráig
csütörtök 08.00 órától 12.30 óráig
péntek 10.00 órától 13.00 óráig, ebből prevenciós rendelés:11.00 – 13.00

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerűen

IV. HATÁROZATI JAVASLAT

A) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a MEDIOCRITAS Humán Kft. között létrejött feladat-ellátási szerződésben foglalt rendelési időt 2024. március 1- től az alábbiak szerint módosítja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására:

hétfő 12.30 órától 17.00 óráig, ebből prevenciós rendelés:14.00 - 16.00
kedd 08.30 órától 12.00 óráig, ebből prevenciós rendelés: 09.00 - 11.00
szerda 12.30 órától 17.00 óráig
csütörtök 08.30 órától 12.00 óráig
péntek 08.30 órától 13.00 óráig

B) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a MEDIOCRITAS Humán Kft. között létrejött feladat-ellátási szerződésben foglalt rendelési időt az alábbiak szerint változatlanul fenntartja:

hétfő 08.00 órától 12.00 óráig, ebből prevenciós rendelés:09.00 - 11.00
kedd 08.30 órától 12.00 óráig, ebből prevenciós rendelés: 09.00 - 11.00
szerda 12.30 órától 16.00 óráig
csütörtök 08.30 órától 12.00 óráig
péntek 08.30 órától 13.00 óráig

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerűen

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)