2013. December 19., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyere-kek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A kőszegi tankerülettel kötött, a Dr. Nagy László EGYMI-ben biztosított gyermekétkezetésre vonatkozó megállapodás módosítása.
4. - A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás módosítása.
5. - A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
6. - Iskolák intézményi tanácsába tagok delegálása.
7. - Ipari Park cím megszerzésére megállapodás.
8. - Az egészségház építés generál műszaki ellenőrének kiválasztása.
9. - A 2014. évi rendezvény naptár.
10. - A bankszámla szerződésre vonatkozó megállapodás.
11. - Pályázati tanácsadó megbízási szerződése.
12.a - Vagyonügyek: A 4233 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának ingyenes felajánlása.
12.b - Vagyonügyek: Az egészségház melletti területen ingatlanrész vételi szándék.
12.c - Vagyonügyek: A Csók István Művészkör és a Borbarát Hölgyek Egyesület helyiségigénye.
13. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. december 19-i képviselő-testületi ülés anyagai.
Szám: 148-24/2013.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2013. december 19-én (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.
Napirend előtt: Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.
N A P I R E N D:

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó a jegyző nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető.
2. A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
3. A kőszegi tankerülettel kötött, a Dr. Nagy László EGYMI-ben biztosított gyermekétkezetésre vonatkozó megállapodás módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
4. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás módosítása.
Előadó a jegyző nevében: Dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
5. A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
6. Iskolák intézményi tanácsába tagok delegálása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
7. Ipari Park cím megszerzésére megállapodás.
Előadó a polgármester nevében: Ujvári Csaba műszaki ügyintéző.
8. Az egészségház építés generál műszaki ellenőrének kiválasztása.
Előadó a jegyző nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető.
9. A 2014. évi rendezvény naptár.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.
10. A bankszámla szerződésre vonatkozó megállapodás.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
11. Pályázati tanácsadó megbízási szerződése.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
12. Vagyonügyek:
a) A 4233 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának ingyenes felajánlása.
b) Az egészségház melletti területen ingatlanrész vételi szándék.
c) A Csók István Művészkör és a Borbarát Hölgyek Egyesület helyiségigénye.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető.Kőszeg, 2013. december 13.


Huber László
polgármester