2013. December 19., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyere-kek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A kőszegi tankerülettel kötött, a Dr. Nagy László EGYMI-ben biztosított gyermekétkezetésre vonatkozó megállapodás módosítása.
4. - A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás módosítása.
5. - A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
6. - Iskolák intézményi tanácsába tagok delegálása.
7. - Ipari Park cím megszerzésére megállapodás.
8. - Az egészségház építés generál műszaki ellenőrének kiválasztása.
9. - A 2014. évi rendezvény naptár.
10. - A bankszámla szerződésre vonatkozó megállapodás.
11. - Pályázati tanácsadó megbízási szerződése.
12.a - Vagyonügyek: A 4233 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának ingyenes felajánlása.
12.b - Vagyonügyek: Az egészségház melletti területen ingatlanrész vételi szándék.
12.c - Vagyonügyek: A Csók István Művészkör és a Borbarát Hölgyek Egyesület helyiségigénye.
13. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. december 19-i képviselő-testületi ülés anyagai.
7. napirendi pont:
Ipari Park cím megszerzésére megállapodás.

Tisztelt Képviselő-testület!


Az önkormányzatunk az elmúlt időszakban többször próbálkozott ipari park létesítésével és új ipari termelő üzemek betelepítésével.
Jelenleg elméletileg kettő ipari park is létezik azonban a jogi helyzetük bizonytalan. A Kőszegi Ipari és Innovációs Park területében lévő önkormányzati tulajdont a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása érdekében eladtuk. A Zöld Erőmű Kft. által létrehozott ipari park cím tulajdonosa a Kft., amely azonban felszámolás alatt van.
A fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a városunknak mindenképpen szüksége van olyan ipari üzemek letelepítésére, amely a város iparűzési bevételét és egyben a foglalkoztatást is növeli.
A 2014-2020-as európai fejlesztési tervek kiemelten támogatják a gazdaságfejlesztési projekteket. A gazdaságfejlesztési elképzelések befogadására, megvalósítására az önkormányzatunk közigazgatási területén a feltételek jelenleg a leírt okok miatt nem biztosítottak. Amennyiben nem sikerül helyzetbe hozni magunkat, úgy esélyünk sem lesz a hatékony iparbetelepítésre.

A leírt állapot megváltoztatása érdekében felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt.-vel, aki elsősorban ipari parkok és Logisztikai központok létrehozásával, fejlesztésével és menedzselésével, működő tőke befektetések és munkahelyteremtő beruházások megvalósításában való aktív közreműködésével foglalkozik. A Zrt mára kiterjedt befektetői, önkormányzati, kistérségi, nemzetközi kapcsolatrendszert alakított ki, s szakmai szervezetekkel együttműködve jelentős munkahelyteremtést eredményező fejlesztési projekteket készít elő, valamint ipari parkokat, logisztikai központokat alakít ki, fejleszt és menedzsel.

A befektetői igények ismeretében a fejlesztendő térségek kínálta lehetőségekre a települések önkormányzatainak együttműködésében komplex és átfogó terület-, valamint gazdaságfejlesztési programokat dolgoz ki, Ipari Parkok, és Logisztikai Központok kialakítását, illetve fejlesztését menedzseli. Ezzel összefüggésben az Európai Unió elvárásainak és a piaci igényeknek egyaránt megfelelő befektetési helyszíneket készít elő, kapcsolatot épít az önkormányzatok, a projektgazdák és a befektetők között.

Tevékenyen közreműködik az előkészített projektek által generált beruházások hatékony megvalósulásában és a rendelkezésre álló EU valamint nemzeti támogatási rendszer hatékony kihasználásában. Szoros kapcsolatban áll az NGM által létrehozott Ipari Park tanáccsal, a Magyar Önkormányzatok Európai Szövetségével, az Önkormányzati Ipari Parkok Szövetségével, a Nemzeti Külügyi Hivatallal, és egyéb Kormányzati lobby szervezetekkel, szakminisztériumokkal, nemzetközi, valamint hazai tanácsadó cégekkel.

Az együttműködés során elsősorban indokolt egy olyan ipari park létrehozása amely cím tulajdonosa az Önkormányzat és a fejleszthető terület zöme is önkormányzati tulajdon. Másodrészt indokolt az ipari park területét tartalommal - működő üzemekkel-, megtölteni.

A tervezett megállapodások ezen elképzelések megvalósítását célozzák meg.
Az I. számú vállalkozási szerződés keretében az együttműködő fél elkészítené a Kőszegi Ipari park cím pályázati dokumentációját. A tervezett vállalkozási szerződés díja 7.950.000,-Ft +ÁFA.
Ipari park cím pályázati dokumentáció tartalma:

Tervezett Ipari Park területének bemutatása , alapadatok
- Rendelkezésre álló terület bemutatása nagysága
- Törzsterület bemutatása
- Fejlesztési terület bemutatása

Infrastruktúra helyzetének és kapacitásának bemutatása
- Infrastruktúra fejlesztési irányainak bemutatása
- Infrastruktúra kapacitásának lehetőségének bemutatása
- Ipari Park fejlesztésének, és működésének kezdete
- pályázatban bemutatott fejlesztések tervezett befejezése, tervezett értéke

Pályázó szervezet bemutatása
- Management bemutatása

Ipari parkon belül működő vállalkozások bemutatása
- Betelepülő vállalkozások bemutatása
Ipari parkba már betelepült és működő, a
szerződések alapján már telephelyüket
kialakító
és betelepülni szándékozó vállalkozások és
fejlesztési igényeinek bemutatása.
- Betelepült vállalkozások tevékenységének
innovációs jellegének és innovációs
fejlesztéseinek bemutatása.

Ipari park tervezett szolgáltatásainak bemutatása
- Üzletviteli szolgáltatások bemutatása
- partnerségi fejlesztések és
együttműködés bemutatása
- Megújuló energia felhasználásának
bemutatása
- Logisztikai szolgáltatások bemutatása
- Innováció , kutatás fejlesztési irányok
bemutatása
- Inkubátorház fejlesztési irányinak
bemutatása

Ipari Park fejlesztési projekt összefoglalása
- Pályázó szervezet management bemutatása ,
alkalmasságának indoklása

- Ipari park, közlekedési, valamint a térség humán erőforrásának helyzetének bemutatása.
- Szolgáltatások jellegének, helyszínének bemutatása
- Szolgáltatást végző ipari parki és külső szervezetek, a szolgáltatások tartalmának, minőségének és színvonalának bemutatása..Ipari park tervezett beruházásainak bemutatása
-Ipari Park beruházásának forrásösszetételének bemutatása
- Beruházási elképzelések megtérülésének bemutatása.

Ipari park infrastrukturális adottságainak, és a következő öt évben tervezett beruházási
elképzeléseinek bemutatása
- Beruházási tervezett költségeinek bemutatása
o telekhatáron belüli
o telekhatáron kívüli
o ingatlan építés
o gépek beszerzése
o egyéb beruházási költségek

Ipari Park megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv - MT

Ipari park működtetésének és betelepítésének, gazdálkodásának, valamint a szakmai elképzeléseit
elősegítő marketing-tervének és az ahhoz kapcsolódó költségtervének bemutatása .

Vállalkozói Inkubátorház megvalósíthatósági tanulmány
- beépítési vázlatterv és látványtervek
- koncepció terv
- építési terv dokumentáció
- beépítési és homlokzati látványtervek

Ipari park betelepítését elősegítő befektetés ösztönzés technikák és konstrukciók bemutatása
-Ipari park működtetésének és betelepítésének, gazdálkodásának, valamint a szakmai elképzeléseit elősegítő marketing-tervének és az ahhoz kapcsolódó költségtervének bemutatása .

Ipari Park fejlesztéséhez igénybe vehető EU források bemutatása, forrástábla összeállítása

A vállalkozási díj három részletben lenne esedékes:
1.) Az első részlet: a vállalkozási díj 50%-a, azaz 3.975.000.-Ft +Áfa , a jelen szerződés aláírását követően de legkésőbb 2014.01.10 napjáig a vállalkozó által kibocsátott díjbekérő/ számla alapján esedékes.

2.) A második részlet: a vállalkozási díj 10%-a azaz 795.000.-Ft + Áfa a tanulmány elkészítését , annak beadását követően, de legkésőbb 2014.01.30 .napjáig a vállalkozó által kibocsátott díjbekérő/számla alapján, 3 napon belül esedékes.

3.) A harmadik részlet: a vállalkozási díj fennmaradó 40%-a azaz 3.180.000.-Ft + Áfa az Ipari park cím elnyerését követően, az ipari parkba történő sikeres betelepülést követően a terület vételárából elsőként a vállalkozó által kibocsátott díjbekérő/számla alapján, 3 napon belül esedékes.

A II. számú vállalkozási szerződést a Kőszegi Ipari parkban megvalósítandó Vállalkozói Inkubátorház koncepciójának elkészítésére kötnénk meg. A tervezett vállalkozási szerződés díja: 1.250.000,-Ft.+ÁFA.
A vállalkozói inkubátorház koncepció tervének tartalma az alábbi:
Tervezett Vállalkozói Inkubátorház bemutatása , alapadatok
• Rendelkezésre álló terület bemutatása nagysága
• Törzsterület bemutatása
• Fejlesztési terület bemutatása

Infrastruktúra helyzetének és kapacitásának bemutatása
• Infrastruktúra fejlesztési irányainak bemutatása
• Infrastruktúra kapacitásának lehetőségének bemutatása
• Vállalkozói Inkubátorház fejlesztésének , és működésének kezdete
• pályázatban bemutatott fejlesztések tervezett befejezése, tervezett értéke
Vállalkozói Inkubátorház tervezett szolgáltatásainak bemutatása:
• Üzletvitel szolgáltatások bemutatása.
• Megújuló energia felhasználásának bemutatása
• Logisztikai szolgáltatások bemutatása
• Inkubátorház fejlesztési irányainak bemutatása
Vállalkozói Inkubátorház tervek
• beépítési vázlatterv és látványtervek
• koncepció terv
• építési terv dokumentáció
• beépítési és homlokzati látványtervek

Mindkét fejlesztést előremutatónak és indokoltnak tartjuk, javasoljuk megvalósítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta. Az előterjesztést a Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag, a Pénzügyi Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. december 13.


A polgármester nevében:


Ujvári Csaba
Műszaki ügyintéző


HATÁROZATI JAVASLAT

1./ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Ipari Park fejlesztése érdekében a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt. stratégiai partnerségét, együttműködési ajánlatát elfogadja.

2./ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Ipari Park cím pályázati dokumentációjának elkészítésére a vállalkozási szerződés tervezetet elfogadja, a pénzügyi fedezetét bruttó 10.096.500,-Ft, a 2014. évi költségvetésben biztosítja és felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

3./ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Ipari parkban megvalósítandó Vállalkozói Inkubátorház koncepció tervének elkészítését jóváhagyja, pénzügyi fedezetét bruttó 1.587.500,- Ft-ot a 2014. évi költségvetésben biztosítja és felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.


Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)