2015. November 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről.
2.a - A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.b - Beszámoló a 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
3. - A közművelődésről szóló 23/11. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
4. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
5. - Fenntartói megállapodás a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházzal.
6. - Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának módosítása.
7. - Kőszeg város településrendezési eszközeinek II. számú módosítása.
8. - Az új köztemető áttervezése.
9. - A Kőszegi Sport Egyesülettel és a Kőszegi Futball Clubbal kötendő feladatátvállalási valamint ingatlanhasználati megállapodások.
10. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
11. - A Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött szerződés módosítása.
12. - A Pogányi út folytatása megvalósításának tanulmányterve.
13. - Vagyonügy: A 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2015. november 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: a villamos energia közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
Szám: 730-19/2015.


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2015. november 29-én (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.
Napirend előtt:
Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.

N A P I R E N D:

1. Tájékoztató Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről.
Előterjesztő: Fucinné Dorner Anikó foglalkoztatási koordinációs referens.
2/a. A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Bognár-Varga Szilvia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2/b. Beszámoló a 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Bognár-Varga Szilvia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
3. A közművelődésről szóló 23/11. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
4. Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.
5. Fenntartói megállapodás a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházzal.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.
6. Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
7. Kőszeg város településrendezési eszközeinek II. számú módosítása.
Előterjesztő: Szima Andrea városi főépítész.
8. Az új köztemető áttervezése.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője.
9. A Kőszegi Sport Egyesülettel és a Kőszegi Futball Clubbal kötendő feladatátvállalási valamint ingatlanhasználati megállapodások.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője.
10. Jelentés a város környezeti állapotáról.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője.
11. A Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött szerződés módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője.
12. A Pogányi út folytatása megvalósításának tanulmányterve. .
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője.
13. Vagyonügy:
a) A 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője.

A napirend megtárgyalása után:
„Egyebek”: közérdekű bejelentések, javaslatok és kérdések.

Kőszeg, 2015. november 20.


Huber László s. k.
polgármester