2015. November 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről.
2.a - A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.b - Beszámoló a 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
3. - A közművelődésről szóló 23/11. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
4. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
5. - Fenntartói megállapodás a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházzal.
6. - Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának módosítása.
7. - Kőszeg város településrendezési eszközeinek II. számú módosítása.
8. - Az új köztemető áttervezése.
9. - A Kőszegi Sport Egyesülettel és a Kőszegi Futball Clubbal kötendő feladatátvállalási valamint ingatlanhasználati megállapodások.
10. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
11. - A Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött szerződés módosítása.
12. - A Pogányi út folytatása megvalósításának tanulmányterve.
13. - Vagyonügy: A 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2015. november 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: a villamos energia közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
16. napirendi pont:
Rendkívüli előterjesztés: a villamos energia közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszeg Város Önkormányzata az önkormányzat és intézményei, valamint a közvilágítási célú villamos energia beszerzése tárgyában a közbeszerzési eljárást lefolytatta.
A megadott határidőig az alábbi három ajánlattevő tette meg ajánlatát:

I. Közbeszerzési rész: Általános célú villamos energia felhasználás

Ajánlattevő neve: Székhelye: Összesített nettó ajánlati ár:
E.ON Energiakereskedelmi Kft. 1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8. 17,68 Ft/kW
JAS Zrt. 1141 Budapest, Mogyoródi út 168. 16,70 Ft/kW
MVM Partner Zrt. 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. 15,25 Ft/kW

II. Közbeszerzési rész: Közvilágítás

Ajánlattevő neve: Székhelye: Összesített nettó ajánlati ár:
E.ON Energiakereskedelmi Kft. 1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8. 15,25 Ft/kW
JAS Zrt. 1141 Budapest, Mogyoródi út 168. 13,50 Ft/kW
MVM Partner Zrt. 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. 12,85 Ft/kW

Az ajánlatok tartalmi és formai szempontból történő átvizsgálását követően hiánypótlási felhívás került megküldésre az E.ON Energiakereskedelmi Kft., valamint a JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. részére, az MVM Partner Zrt ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban előírtaknak, így hiánypótlásra ő nem kötelezett.

A hiánypótlási határidő lejártáig a JAS Zrt. pótolta hiányosságait, így ajánlata érvényesnek minősül, míg az E.ON Energiakereskedelmi Kft. hiánypótlási kötelezettségét nem teljesítette, így ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül mindkét közbeszerzési rész tekintetében.

Összegezve a leírtakat javasoljuk a Képviselő-testületnek a villamos energia kereskedelmi közbeszerzési eljárás nyertesének az I. és II. közbeszerzési rész tekintetében az alábbi ajánlattevőt hirdesse ki:

MVM Partner Zrt. 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
A szerződés időtartama mindkét rész esetben 2016.01. 01.-től 2017. 12.31.-ig.
Kiválasztás indoka: mert az ajánlattevő a legalacsonyabb összegű árajánlatot tette.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. november 25.

A polgármester nevében:


Németh Ildikó
Előkészítési munkacsoport
I. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei részére villamos energia beszerzés, valamint Kőszeg város közigazgatási területén a közvilágítás villamos energia igényének biztosítása 2016-2017” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás I. Közbeszerzési részének (Általános célú villamos energia felhasználás) nyertesét kihirdeti:

Ajánlattevő neve: MVM Partner Zrt-t,
Ajánlattevő székhelye/címe: 1031 Budapest, Szentendrei út, 207-209.
Összesített nettó ajánlati ár: 15,25 Ft/kW

2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a „Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei részére villamos energia beszerzés 2016-2017” tárgyában az adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei részére villamos energia beszerzés, valamint Kőszeg város közigazgatási területén a közvilágítás villamos energia igényének biztosítása 2016-2017” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás II. Közbeszerzési részének (Közvilágítás) nyertesét kihirdeti:

Ajánlattevő neve: MVM Partner Zrt-t,
Ajánlattevő székhelye/címe: 1031 Budapest, Szentendrei út, 207-209.
Összesített nettó ajánlati ár: 12,85 Ft/kW

2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a „Kőszeg város közigazgatási területén a közvilágítás villamos energia igényének biztosítása 2016-2017” tárgyában az adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal