2007. Június 19., Kedd, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének módosítása
3. - Televíziós szolgáltatásra újbóli pályázat kiírása
4. - A közlekedési rend felülvizsgálata
5. - Törvényességi észrevétel
6. - Állásfoglalás a Vas Megyei Markusovszky Kórház megszüntetéséről, átszervezéséről
7. - A Városüzemeltető Kht. Alapító Okiratának módosítása
8. - KSE támogatási kérelme
9. - A KSE Ökölvívó Szakosztályának támogatási kérelme
10. - A JVMK és Várszínház létszámába intézménytakarító átvétele
11. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
12. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
13. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
14. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
15. - Közúti jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
16. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
17. - Balázs Istvánné panasza (Királyvölgyi u. 3.)
18.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás értékesítése
18.b - Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
19. - Tájékoztató a Jurisich Miklós Gimnázium helyzetéről
8. napirendi pont:
KSE támogatási kérelme

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. június 26-i ülésének
… napirendi pontjáhozTisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegi Sportegyesület nevében Táncsics Péter ügyvezető elnök azzal a kéréssel fordult Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, hogy az önkormányzat 2007. első félévi költségvetési helyzetét alapul véve vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az önkormányzat az idei évben további támogatást nyújtson a Sportegyesületnek.
Ismeretes, hogy az idei évben a Kőszegi Sportegyesületnek juttatott önkormányzati támogatás mértéke jelentősen csökkent. A tavalyi 11.2 millió forinttal szemben idén a költségvetésben meghatározott támogatási összeg 5.6 millió forint.
Az 1. sz. melléklet tartalmazza a Sportegyesület 2006. évi gazdálkodásának fő mutatóit, valamint a 2007. évi költségvetést is.
Amennyiben a Képviselő-testület a szakbizottságok állásfoglalását követően dönt további támogatás odaítéléséről, úgy szükséges a támogatási összeg nagyságának, valamint annak fedezetéül szolgáló költségvetési forrás meghatározása is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a támogatási kérelem elbírálására!

Kőszeg, 2007. június 12.

A polgármester nevében:
Schlögl Krisztián s. k.
szervezési ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sportegyesületet a 2007. évben ……… E Ft többlettámogatásban részesíti a ……………….. előirányzat terhére, s egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző
Határidő: azonnal