2007. Június 19., Kedd, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének módosítása
3. - Televíziós szolgáltatásra újbóli pályázat kiírása
4. - A közlekedési rend felülvizsgálata
5. - Törvényességi észrevétel
6. - Állásfoglalás a Vas Megyei Markusovszky Kórház megszüntetéséről, átszervezéséről
7. - A Városüzemeltető Kht. Alapító Okiratának módosítása
8. - KSE támogatási kérelme
9. - A KSE Ökölvívó Szakosztályának támogatási kérelme
10. - A JVMK és Várszínház létszámába intézménytakarító átvétele
11. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
12. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
13. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
14. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
15. - Közúti jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
16. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
17. - Balázs Istvánné panasza (Királyvölgyi u. 3.)
18.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás értékesítése
18.b - Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
19. - Tájékoztató a Jurisich Miklós Gimnázium helyzetéről
13. napirendi pont:
Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!


Az Önkormányzat által az előző ciklusban felújított vasúti Gyöngyös-híd kapcsán a Magyar Közútkezelő Kht-nak 1.250.000 Ft + ÁFA szolgáltatási kötelezettsége keletkezett Kőszeg Város Önkormányzatával szemben. A kötelezettség nincs szerződésbe vagy okiratba foglalva, de a Közútkezelő több alaklommal szóban elismerte azt, és kinyilvánította abbéli szándékát, hogy ezt a kötelezettséget városi útfelújítási munka elvégzésével teljesíti. Kérte, hogy jelöljük meg azokat a területeket, ahol ezt az értékű munkát elvégezheti.
Polgármester Úr megbízásából elkészítettem az Ólmodi út felújításának költségvetését (az út a város jelentős bejövő forgalmát bonyolító szakasza a "kamion út" és Felső körút között, rendkívül rossz állapotú és balesetveszélyes), majd a Közútkezelővel egyeztetve meghatároztuk a végső műszaki tartalmat. Eszerint az Ólmodi út jelölt szakasza 300 m hosszon 4 m szélességben 2*4 cm-es finnaszfaltból készült összefüggő réteget kapna és elkészülne bernsteini kőből a kétoldali útpadka. Ez a műszaki tartalom forgalomtól függően 5-10 évre biztosítaná a biztonságos közlekedést.
A Közútkezelő a munka értékét 4.213.500,- Ft + ÁFA összegben határozta meg, amely összegből, tartozása fejében 625.000,- Ft + ÁFA összeget elengedne. A kötelezettségből fennmaradó további 625.000,- Ft + ÁFA összeget más munkánál tudja ledolgozni. Ez utóbbira a legutóbbi városbejárási tapasztalatok alapján javaslom a Rohonci út jobb oldali járdájának (Velemi út felé haladva) mintegy 250 m2 felületen történő javítását, aszfaltozását.

A 2007 évi útfelújítási keret sajnos nem fedezi az Ólmodi út felújítási költségeit.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egyébként – megítélésem szerint – kedvező lehetőséggel kapcsolatban alakítsa ki álláspontját, főként a pénzügyi fedezet vonatkozásában.

Kőszeg, 2007. június 6.

Tisztelettel:

Kovács István
Igazgató

Határozati javaslat:

1. határozati javaslat:
I. változat: A Képviselő-testület egyetért az Ólmodi út felújításával. A felújítás költségét, nettó 3.588.500 Ft-ot a 2007 évi költségvetés "Felújítás" fejezetének III/9. pontja terhére (a Malomárok zsilipfelújítás helyett) biztosítja.
II. változat: A Képviselő-testület az Ólmodi út felújítását elegendő forrás hiányában nem engedélyezi.

2. határozati javaslat:
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Magyar Közútkezelő Kht. a fennmaradó 625.000 Ft + ÁFA tartozását a Rohonci úti járdaszakasz felújításával teljesítse.

Felelős:
Megrendelésért és műszaki ellenőrzésért: Kovács István igazgató
Pénzeszköz átadásért: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető

Határidő:
2007. július 30.