2007. Június 19., Kedd, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének módosítása
3. - Televíziós szolgáltatásra újbóli pályázat kiírása
4. - A közlekedési rend felülvizsgálata
5. - Törvényességi észrevétel
6. - Állásfoglalás a Vas Megyei Markusovszky Kórház megszüntetéséről, átszervezéséről
7. - A Városüzemeltető Kht. Alapító Okiratának módosítása
8. - KSE támogatási kérelme
9. - A KSE Ökölvívó Szakosztályának támogatási kérelme
10. - A JVMK és Várszínház létszámába intézménytakarító átvétele
11. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
12. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
13. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
14. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
15. - Közúti jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
16. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
17. - Balázs Istvánné panasza (Királyvölgyi u. 3.)
18.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás értékesítése
18.b - Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
19. - Tájékoztató a Jurisich Miklós Gimnázium helyzetéről
6. napirendi pont:
Állásfoglalás a Vas Megyei Markusovszky Kórház megszüntetéséről, átszervezéséről

Előterjesztés Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. június 26.-i ülésének ……. napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!


A Vas Megyei Önkormányzat az előterjesztéshez csatolt kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, amelyben jelezte azon szándékát, hogy a Markusovszky Kórház mint intézmény(költségvetési szerv) szándékaik szerint megszűnne és ezzel egyidejűleg a feladatai ellátására egyszemélyes, non profit zártkörű részvénytársaságot hoznának létre. Mindennek célja a gazdasági racionalizálás.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§. (1.) bekezdés k. pontjának értelmében a helyi önkormányzat át nem ruházható hatáskörét képezi az " állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti."
Tekintettel arra, hogy városunkban működik a Markusovszky Kórház intézményegységét képező szakrendelő intézet, a képviselő-testületnek ki kell alakítania véleményét.


Kőszeg, 2007. június 26.

Huber László s.k.
polgármester

Határozati javaslat


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház mint költségvetési szerv megszüntetésével és egyidejűleg a feladatellátásra zártkörű részvénytársaság alapításával egyetért azzal, hogy a Kőszeg, Munkácsy M. u. 17. szám alatti szakorvosi rendelő fenntartása a jelenlegivel megegyező módon történjen.
Felelős: Huber László polgármester
Határidő:azonnal