2007. Június 19., Kedd, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének módosítása
3. - Televíziós szolgáltatásra újbóli pályázat kiírása
4. - A közlekedési rend felülvizsgálata
5. - Törvényességi észrevétel
6. - Állásfoglalás a Vas Megyei Markusovszky Kórház megszüntetéséről, átszervezéséről
7. - A Városüzemeltető Kht. Alapító Okiratának módosítása
8. - KSE támogatási kérelme
9. - A KSE Ökölvívó Szakosztályának támogatási kérelme
10. - A JVMK és Várszínház létszámába intézménytakarító átvétele
11. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
12. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
13. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
14. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
15. - Közúti jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
16. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
17. - Balázs Istvánné panasza (Királyvölgyi u. 3.)
18.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás értékesítése
18.b - Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
19. - Tájékoztató a Jurisich Miklós Gimnázium helyzetéről
18.b napirendi pont:
Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2007. június 26-i ülése
… napirendi pontjához


Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésével megbízott Kőszegi Városüzemeltető Kht. jelezte, hogy az alábbi lakás megüresedett:

Kőszeg, Kossuth L. u. 3. (50 m2, komfortos, 2 szoba, 1 konyha, 1 előszoba, 1 fürdőszoba + WC)

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendelete 24.§ (1) bekezdése értelmében az illetékes bizottságok véleményezését követően a képviselő-testület az üres lakást – amennyiben elhelyezési kötelezettség miatt nincs szükség rá, illetve bérlakás céljára nem pályáztatható – értékesítésre kijelölheti.

A Kőszegi Városüzemeltető Kht. tájékoztatása szerint a lakás 2006. évben jelentős összegben felújításra került, ezért a felújítási költség megtérülése érdekében célszerűnek tartják a lakás piaci alapon történő bérbeadását.

A 2007. február 27-i ülésen elfogadott vagyonkoncepció alapján a lakás az értékesítésre nem javasolt ingatlanok között szerepel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és álláspontját kialakítani szíveskedjék.

Kőszeg, 2007. június 11.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetőjeHATÁROZATI JAVASLATKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Kossuth L. u. 3. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása mellett dönt, és megbízza az Egészségügyi és Szociális Bizottságot Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) rendelete 3.§ (1) bekezdésében foglaltak szerinti bérleti pályázat kiírására.

Felelős: Raposa Helga bizottsági elnök
Hivatali felelős: Dobos Róbert mb. gyámügyi és szociális osztályvezető
Határidő: Folyamatos