2007. Június 19., Kedd, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének módosítása
3. - Televíziós szolgáltatásra újbóli pályázat kiírása
4. - A közlekedési rend felülvizsgálata
5. - Törvényességi észrevétel
6. - Állásfoglalás a Vas Megyei Markusovszky Kórház megszüntetéséről, átszervezéséről
7. - A Városüzemeltető Kht. Alapító Okiratának módosítása
8. - KSE támogatási kérelme
9. - A KSE Ökölvívó Szakosztályának támogatási kérelme
10. - A JVMK és Várszínház létszámába intézménytakarító átvétele
11. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
12. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
13. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
14. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
15. - Közúti jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
16. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
17. - Balázs Istvánné panasza (Királyvölgyi u. 3.)
18.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás értékesítése
18.b - Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
19. - Tájékoztató a Jurisich Miklós Gimnázium helyzetéről
15. napirendi pont:
Közúti jelzőtáblák kihelyezésére javaslat

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága
2007. június 19-i ülésének
… napirendi pontjához

Tisztelt Bizottság!


1. Dr. Halmai Csaba, a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tagja javaslata alapján a következő közlekedési jelzőtábla kihelyezését terjesztem elő az alábbi közterületre:

A Bajcsy-Zsilinszky utcában található Felsővárosi Óvoda előtti útszakaszon, az utca 24. számú házától a Meskó utca kereszteződéséig nincs járda. A Meskó utca irányából található egy "Gyalogosok" veszélyt jelző tábla, ez azonban régi és kopott, a fák félig eltakarják. A másik oldalról a gépjárművel közlekedőket nem figyelmezteti jelzőtábla arra, hogy az útszakaszon egy óvoda található. Az óvoda rendelkezik egy kisebb parkolóval, azonban a gyalog vagy kerékpárral érkezők már nagyobb veszélyben vannak. Figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a Dózsa György utca egyirányúsítása is erre az útszakaszra tereli a járműforgalmat. A jelenlegi helyzet nem nyújt biztonságos közlekedési lehetőséget az óvodába érkezőknek és az onnan távozóknak, továbbá nem ad kellő tájékoztatást a járművezetőknek sem az adott útszakasz veszélyhelyzetére.

Javaslom, hogy az adott útszakaszra kerüljön kihelyezésre a 30 km/h "Sebességkorlátozás" jelzőtábla (a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 9.) KPM-BM együttes rendelet 14.§ (1) bek d) pont, 30. ábra).

2. A Sylotech Kft. kérelmet nyújtott be, melyben kérte, hogy az önkormányzattól vásárolt és érvényes építési engedéllyel rendelkező Kőszeg, Károlyi M. u. 66. szám alatti ingatlanra 10 t-nál nagyobb tömegű gépjárművel is behajthasson 2007. november 30-ig.
A Bizottság 47/2007. (II. 15.) sz. határozatával rendelte el a 10 tonna súlykorlátozó tábla kihelyezését az adott útszakaszra azzal az indokkal, hogy ezáltal a lakóövezetben megszűnik az átjárás a kőszegi hegyre menő teherautók számára.
A tilalom feloldása alól egyedi felmentési lehetőséget sem a KRESZ, sem a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. nem ad, az egyetlen lehetőség a tiltó tábla ideiglenes levétele lenne.
A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály a tilalom feloldásával nem ért egyet, figyelembe véve a tábla kihelyezésének indokait, az út állapotát és azt a tényt, hogy a tiltás feloldása általános érvényű lenne, tehát ismét megindulna a teherautóforgalom az adott útszakaszon.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és álláspontját kialakítani szíveskedjen.


Kőszeg, 2007. június 11.


A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s. k.
a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője1. HATÁROZATI JAVASLATKőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága a Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky utca 24. számtól Meskó utcáig terjedő szakaszára 30 km/h "Sebességkorlátozás" jelzőtábla (a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 9.) KPM-BM együttes rendelet 14.§ (1) bek d) pont, 30. ábra) kihelyezését rendeli el.


Felelős: Preininger Ferenc bizottsági elnök
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: Azonnal
2/A. HATÁROZATI JAVASLATKőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága a Károlyi Mihály utca Temető utcai kereszteződésében, a Rómer Flóris utca Velemi utcai kereszteződésében és a Sigray utca Velemi utcai kereszteződésében kihelyezett "10 tonna" súlykorlátozó jelzőtáblák levételével nem ért egyet.

Felelős: Preininger Ferenc bizottsági elnök
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: Azonnal


2/B. HATÁROZATI JAVASLATKőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága a Károlyi Mihály utca Temető utcai kereszteződésében, a Rómer Flóris utca Velemi utcai kereszteződésében és a Sigray utca Velemi utcai kereszteződésében kihelyezett "10 tonna" súlykorlátozó jelzőtáblák levételét elrendeli 2007. november 30-ig.

Felelős: Preininger Ferenc bizottsági elnök
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: Azonnal, illetve 2007. november 30.